„Flagrantno kršenje medijskih sloboda i direktan napad na civilno društvo“

Konferencija za novinare u Evropskoj kući (Foto: Kim)

Nedavni napadi na objekat Centra za mir i toleranciju u Prištini i Radio Goraždevac bili su glavna tema na konferenciji za novinare više srpskih nevladinih organizacija. Ovi događaji, ističu, predstavljaju flagrantno kršenje medijskih sloboda i „direktan napad na civilno društvo“.

Upad specijalaca u Centar u Prištini gde dolaze i medicinski radnici Doma zdravlja Priština, ali i izjava ministra unutrašnjih poslova Kosova Dželjalja Svećlje da je u pitanju „špijunski centar koji pruža ilegalne medicinske usluge“, zabrinuli su srpsko civilno društvo.

„Centar za zajednice u Prištini, postoji više od 24 godine a osnovan je kao jedino sigurno mesto za okupljanje preostalih Srba ali i Roma, Turaka, Bošnjaka i Goranaca u Prištini. Kancelarija CPT-a je 2009. godine preseljena u Gračanicu i od tada bivša kancelarija u Prištini funkcioniše nezavisno kao centar za zajednice u kom se okupljaju preostali Srbi iz Prištine. Tačno je da su ovo mesto posećivali lekari koji su preostalim Srbima u Prištini u prostorijama centra merili pritisak, šećer i holesterol“, obrazložio je Vladan Trifić iz Centra za mir i toleranciju i upitao – „Od kada je pružanje medicinske pomoći koje traje skoro 25 godina u ovom centru postalo ilegalno?“.

Pozvao je ministra unutrašnjih poslova Dželjalja Svećlju i sve medije koji su njegovu izjavu „senzacionalistički naduvali“ da se javno izvine.

„Netačne tvrdnje štete ne samo ugledu naše organizacije već stavljaju metu svim našim nezaposlenima, unose strah i nemir ne samo kod nas već i kod naših porodica. Ukoliko se ti demanti izvinjenja ne objave na instim mestima gde su ranije objavljeni u roku od sedam dana bićemo prinuđeni da ovaj slučaj predamo advokatima na rešavanje“, dodao je on.

Urednik Goraždevca Darko Dimitrijević podsetio je na nedavni događaj u ovom selu u opštini Peć kada su kosovski policajci upali u njihovu produkciju, pretresli objekat a onda zaplenili auto i opremu, a njihova ekipa je bila sprečena da radi svoj posao.

„Ono što smo u petak, 02. februara doživeli moje kolege i ja je nešto što je najupečatljivije za sve ove godine rada. Mi smo zabeležili i kada je policija bila kod nas u prostorijam, kao i nekoliko fotografija policije koja je stajala na našem ulazu bez ikakvog osnova, ovlašćenja ili naloga i što je najgore bez reči. Policajac koji je bio u civilu je uporno ponavljao da ne smemo ni da slikamo ni snimamo. Ceo taj slučaj je prijavljen policijskom inspektoratu Kosova, nemam neka prevelika očekivanja ali se nadamo da će na osnovu fotografija i svega što smo napisali uzeti u razmatranje čitav taj proces“, naveo je on.

Istakao je i da su nakon akcije policije na brojnim prištinskim medijima zapravo bili snimci i fotografije koje je policija snimila za vreme tog događaja.

Jovana Radosavljević iz Nove društvene inicijative prestavila je šest zahteva za koje civilno društvo traži ispunjenje.

– Svi potezi bez prethodnog rešavanja statusa zajednica opština sa srpskom većinom su i biće smatrani eskalirajućim, stoga Vlada Kosova mora hitno da se pozabavi rešavanjem statusa i obustavi sve druge poteze na otežavanje rada srpskih institucija na Kosovu, pre nego im obezbedi alternativu u vidu ove međunarodne obaveze Kosova.

– Vlada Kosova bi trebalo da se uzdrži uniateralnih akcija u pitanjima koja su uređena ili pregovarana u okviru EU dijaloga.

– Kako bi se osigurala doslednost i efikasnost dijaloga važno je da Vlada Kosova prepozna i deluje na osnovu problema koje iznose predstavnici srpskih zajednica na Kosovu te da redosvno izveštava javnost o merama i akcija preduzetim u svrhu rešavanja tih problema.

– Kako bi se osigurala transparentnost i autentičnost dijaloga izveđu Vlade Kosova i srpske zajednice važno je da sastanci sa predstavnicima civilnog društva budu otvoreni za medije.

– Predstavnici Vlade Kosova svojim izjavama i javnim nastupima često stravaju atmosveru povišene tenzije. Takođe, trebaju prestati da se predstavljaju kao najbolji poznavaoci toga šta je dobro ili loše za srpsku zajednicu i šta oni žele.

– Mediji treba da rade na smirivanju tenzija, preistpitaju odluke vlade, izbegavaju govor mržnje. Takođe, senzibilno izveštavaju o nevećinskim zajednicama te da na albanskom jeziku izveštavaju većinsko stanovništvo na Kosovu o uticaju odluka na srpsku zajednicu uz konsultaciju sa medijima na srpskom jeziku.

Miodrag Milićević iz Aktiva masovni odlazak srpskog stanovništva sa Kosova zbog dešavanja u poslednje dve godine.

„Imamo poteškoća koje se tiču funkcionisanja medija i civilnog društva ali i u celini imamo zajista veliki problem kako da očuvamo zajednicu i kako da nekako uspostavimo već pokidane veze sa institucijama ali i jednim većinskim delom albanske populacije“, rekao je on.

Konferencija za novinare održana je u Evropskoj kući a učesnici su bili predstavnici Centra za mir i toleranciju, Centra za zastupanje demokratske kulture, Nove društvene inicijative, NVO Komunijacija za razvoj društva, NVO Aktiv i urednik Radio Goraždevca.