GORAŽDEVAC – jedino selo u opštini Peć izvan gradskog komunalnog sistema [VIDEO]

U Goraždevcu je održana debata na temu uključivanja Goraždevca u komunalni sistem na kojoj su pored predstavnika Goraždevca i civilnog društva učestvovali i najviši predstavnici opštine Peć.

Predstavnici Lets do it Peja i NVO Experimental Studio Group predstavili su prisutnima rezultate istraživanja, kojim je obuhvaćeno šezdeset srpskih domaćinstava sa pitanjima koja se odnose na uključivanje Goraždevca u komunalni sistem grada. Prema rezultatima oko polovina građana spremna je da se uključi u komunalni sistem, dok je durga polovina spremna da to učini uz određene uslove.

Geadonačelnik Peći Gazmend Muhadžeri smatra da je ovakva inicijativa dobra i da će naredni koraci uticati da se problem odlaganja komunalnog otpada u Goraždevcu trajno reši.

Direktor komunalnog preduzeća „Ambijenti“, Nedžat Abdulahu,  rekao je za radio Goraždevac da od prvog sastanka ne možemo očekivati mnogo ali da se nada da će se u ovom procesu naći rešenje da Goraždevac bude deo komunalnog sistema.

Šef opštinske podkancelarije za zajednice u Goraždevcu Slobodan Petrović  smatra da ovaj proces treba da se realizuje do kraja.

Na sastanku su učestvovali i predstavnik Srpske liste u opštini Peć Miloš Dimitrijević, direktor osnovne škole, predstavnik pod-stanice policije u Goraždevcu, NVO Briga. Iako su bili pozvani na sastanku se nisu pojavili direktor srednje škole i Doma zdravlja u Goraždevcu. Projekat INTEGRE sprovodi Lets Do It Peja sa lokalnim institucijama i partnerima sa ciljem da Goraždevac postane deo komunalnog sistema i trajnim rešenjem komunalnog otpada koji se sada baca na obalama Pećke Bistrice.