Kosovo najmlađa i najnezaposlenija populacija u Evropi

Zapošljavanje mladih je jedno od najvažnijih pitanja na Kosovu. U Evropi najmlađu populaciju upravo ima Kosovo, ali i najveću stopu nezaposlenosti mladih ljudi. Ovaj problem je vidljiv kako kod većinskog stanovništva, tako i kod pripadnika svih manjinskih zajednica na Kosovu.
Evropska unija je problem nezaposlenosti mladih prepoznala i usvojila pre nekoliko godina „Strategiju pametnog, održivog i inkluzivnog rasta – Evropa 2020“, čiji cilj je da 75% stanovništva između 20 i 64 godine starosti treba da bude zaposleno.

Istraživanja javnog mnjenja na Kosovu, koje poslednjih godina sprovodi NVO Aktiv na žalost nisu optimistična, jer mladi zbog posla napuštaju ove prostore, kaže izvršni direktor NVO Aktiv Miodrag Milićević.
“Ispitivanje javnog mnjenja koje smo mi počeli da sprovodimo 2015.-te godine i zaključno sa 2018.-om godinom, primetan je porast, na žalost, nekog beznađa Srpskog naroda na Kosovu, uključujući naravno i mlade, kako na severu Kosova-tako i južno od reke Ibar. Imamo taj neki progresivan trend negde od prilike 2015.-te, odnostno 2016.-te godne, kada je taj procenat bio nekih četrdeset i, ako se ne varam, šest posto, do prošle godine, to su krajnje alarmantni podaci na žalost ne vidi sebe ovde”, kaže Milićević.

Direktor za Kulturu omladinu i sport u Opštini Peć Engelbert Zefaj izjavio je za naš program da postoje dve grupe građana kada je zapošljavanje u pitanju.
“Traže posao a mole (Boga) da ga ne nađu, ima i onih koji traže posao ali uslovi nisu zadovoljavajući. Bio je ovde u Peći konkurs za posao i bilo je oko sto firmi koje su ponudile radna mesta, to su bila sve privatna preduzeća. Bilo je malo zainteresovanih, malo mladih se odazvalo na konkurs za zaposlenje”, kaže Engelbert Zefaj.

Dugoročno gledano nezaposlenost mladih je povezana i sa siromaštvom, kriminalom, bolestima zavisnosti, što može direktno uticati na zdravlje i bezbednost građana, ali može dovesti i do trajnog gubitka ljudskih resursa.

Nedostatak radnih mesta upravo ugrožava one najmanje sredine u kojima žive Srbi i oni zbog toga odlaze, kaže Tatjana Velikić iz Orahovca.
“Jedine institucije koje ovde rade su opština, škola i ambulanta, tako da nema uslova za neki napredan ili nešto slično tome, iz razloga što se ništa ne radi na tom pitanju da omladina ostane ovde”, kaže Velikić
Broj novozaposlenih u srpskom delu Orahovca takođe je poražavajući, i njih je svega nekoliko.
“U poslednjih par godina od kako sam evo ja završila fakultet možda je samo dvoje ili trrje zaposleno, ostalo sedi kod kuće i nema uslova da radi bilo gde, ništa se ne otvara i onda put pod noge što bi rekli i traši svojiu sreću na drugom mestu”, kaže Velikić

Nezaposlenost podjednako pogađa i one sa srednjim i one sa visokim stepenom obrazovanja. Građani smatraju da nema dovoljnog broja radnih mesta, veoma su zabrinuti zbog ekonomske situacije, i strahuju za svoju egzistenciju.
“U koliko pričamo o tome šta je danas egzistencija za srpsku zajedicu, ali i za albansku zajednicu i ostale koji žive na Kosvu to je, u stvari, nedostatak posla, to je jasno kao dan. Sa te strane, na žalost, koliko smo videli nema zadovoljavajućeg odgovora na institucionalnom nivou, koji bi strukturno prepoznao taj problem i naravno usvojio set nekih mehanizama, koji bi taj taj problem koliko-toliko mogli da amortizuju”, kaže Miodrag Milićević, izvršni direktor NVO Aktiv.

Posebno je nedostatak egzistencije vidljiv kod mladih ljudi koji vrlo teško dolaze do bilo kakvog posla, i pored stepena obrazovanja koje poseduju. Sa problemom nezaposlenosti mladih suočeni su pripadnici svih etničkih zajednica na Kosovu.

Video prilog