Debata o problemima mladih u Goraždevcu [foto, video]

Centar za prava manjinskih zajednica je u saradnji sa Omladinskim akcionim savetom za opštinu Peć održao debatu o problemima mladih u Goraždevcu, na kojoj su pored dvadesetak mladih iz ovog sela, učestvovali i predstavnici opštine Peć.

Sastanak je otvorio podpredsenik Lokalnog akcionog omladinskog saveta u Peći Darko Kolašinac, ukazavši na probleme hemijskog otpada, iskopavanja rečnog korita Pećke Bistrice zbog kojih su presušili seoski izvori. On je mladima preneo da će predati nekoliko projekata za mlade u Goraždevcu. Osim inicijativa poput uređenja javnih površina, teretane na otvorenom on je istakao važnost da se renovira i za potrebe mladih osposobi Dom kulture u Goraždevcu.

“Jedino je funkcionalna ova prostorija koju koristi Radio Goraždevac. Ostali prostor je nefunkcionalan i tu je potrebno potpuno renoviranje”, rekao je Darko Kolašinac.

Predsednik Lokalnog omladinskog akcioniog saveta u Peći Dionis Kolćaku kaže da je ovo telo otvoreno za svaku vrstu saradnje sa mladima iz srpske zajednice.

“Ja sam sa Darkom mislio da sastavimo jedan program kako bismo videli šta bismo radili i šta se tiče vas, sta vam odgovara, da sve te aktivnosti obuhvatimo zajedno i sve projekte koje budemo radili, da radimo zajedno”, rekao je Kolćaku.

Mladi su ukazali na loš duštveni položaj koji se pre svega odražava na nedostatak infrastrukture koja bi koristila mladima u svakodnevnom životu.

“Moj predlog je da se ta sala (Doma kulture) renovira, da se uradi rekonstrukcija jer bi tu mladi mogli da se okupljaju”, rekao je Aleksa Vučetić iz Goraždevca.

Anđelko Zdravković upitao je koliko će se dugo čekati na realizaciju projekata koje je podpredsednik omladinskog saveta Darko Kolašinac na početku naveo.

Šef odeljenja za kulturu u opštini Peć Aver Husaj rekao je mladima da je opština Peć sprema da podrži inijative pa i rekonstrukciju Doma kulture, ali da je zato potreno pokrenuti inicijative i napisati zahteve opštini.

“Nemamo ništa konkretno, konkretan zahtev za Dom kulture. Ja znam šta znači Dom kulture ali takav zahtev treba pismeno podneti”, rekao je Husaj.

Predstavnik Švajcarske ambasaade na Kosovu Vinsent Hug, koji je učestvovao u diskusiji pozdravio je ovakvu vrstu dijaloga. Potrebe koje su izneli mladi iz Goraždevca uporedio je sa svojim selom u Švajcarskoj.

“Mislim da je ovo nešto što trebamo razumjeti. Kada su u pitanju problemi poput Doma kulture ili kluba za mlade, mogu vam pomenuti moje selo u Švicarskoj. Tu imamo zaista centar dešavanja života na selu i to su vrlo mladi ljudi, koji se sreću svake večeri. Ovde pripremaju različite građanske inicijative, jer mladi moraju da doprinesu društvu. Oni ne mogu samo od starijih očekivati da donesu odluke. Oni žele da vam daju do znanja da mogu da daju svoj doprinos, ali potreban im je prostor da razviju ideje i da razviju osećaj zajedništva, osećaj grupe koja može nešto da promeni u svom selu i u svom društvu”, rekao je Hug.

Mladi iz Goraždevca su nakon debate prošetali goste kroz seloi bolje ih upoznali sa ovim mestom. Debata je organizovana u sklopu projekta “Opštinska akciona mreža manjinskih zajednica”, koji je podržala Švajcarska ambasada.

Video prilog sa debate