Poziv za dostavljanje ponuda

Datum: 15 / 12 / 2020

JAVNI POZIV

“NABAVKA TEHNIČKE OPREME ZA PROJEKAT Making sense of the news – minority citizens participatory investigative journalism

Radio Goraždevac raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za nabavku sledeće opreme:

1 Digitalni foto aparat model NIKON DSLR D56O0-18-55 1

2 Tablet model SAMSUNG SM-TSIONZKDSEE, 10.1 TFT, 1920x120O px 6 kom

Ponude se mogu dostaviti lično u kancelariji Radio Goraždevca ili putem mejl adrese: radio@gorazdevac.com

Sve zainteresovane kompanije mogu dostaviti svoje ponude najkasnije do 25.12.2020. godine u 16:00 časova.