Službeni jezici na Kosovu: koliko je važno da se razumemo

Ilustracija srpsko - albanski

I pored toga što su na Kosovu ravnopravni službeni jezici albanski i srpski, što često imamo napredne obuke i kurseve učenja ovih jezika, činjenica je da se u mnogim situacijama ne razumemo baš najbolje. Koliko je razumevanje važno za naš svakodnevni život na Kosovu odgovore su pokušali da daju mladi iz Peći.

Redžo Kojić predaje albanski mladim Srbima a srpski jezik mladim Albancima, mladi poput njega shvataju važnost razumevanja izvan institucija.

„Da se razumemo van institucija vazno nam je zbog komunikacije i stvaranja mostova izmedju zajednica. Narodi komuniciraju uvek jednim jezikom, u svetu se komunicira engleskim jezikom u evropi se komunicira engleskim jezikom kao zvaničnim, do kasno je bio francuski jezik. Ovde je takodje ta potreba da se govori sa oba jezika kako bi lakše narodi mogli da komuniciraju i da stvaraju te mostove prijateljstva“, kaze Redžo Kojić.

Nedostatak prevoda i njegov izostanak česta je pojava na mnogim događajima koje organizuju institucije. Kojić upravo zbog potrebe da se ovakva situacija popravi, vidi šansu koja može odgovarati mladima prilikom zapošljenja.

“Danas na Kosvou ako poznajemo dva jezika komunikacija u svim institucijama kako lokalnim tako i cenralnim je lakša, to je ta važnost“ rekao je Kojić.

Podpredsednik omladinskog saveta Peći Darko Kolašinac kaže da poznavanje jezika pruža mnogo potencijalnih mogućnosti.

„Pa inače opšte je poznato da svaki jezik znači, da čovek vredi onoliko koliko jezika zna. Za naš ovaj prostor to je naročito bitno kako bi smo mogli da prevaziđemo neke probleme koji su u prošlosti nastali i da bi lakše komunicirali sa našom generacijom. Kada sam ja išao na taj kurs albanskog jezika, bila je i određena grupa albanaca koja je išla na kurs srpskog jezika. To je pomoglo da ostvarimo neke kontakte i neka prijateljstva. Nama mladima to može da pomogne dosta u budućem životu“, kaže Kolašinac.

Granit Cenaj, advokat iz Peći kaže da je jedan od razloga zbog kojeg je krenuo na časove srpskog jezika posao kojim se bavi.

“Glavni razlog zašto sam odlučio da budem deo kursa srpskog jezika stoji u činjenici da učenjem srpskog jezika mi kao Albanci, kao mlada generacija, imamo jednu veću mogućnost otvorenu za komunikaciju bilo to sa Srbima u republici Kosovo ili sa Srbima koji žive van republike Kosovo. Na ovaj način nam je bila lakša i komunikacija i razvoj drugih interesovanja zato što u republici Kosovo pre rata svo zakonodavstvo je bilo bazirano na srpskom jeziku, i na našem poslu, svako na svojem poslu tako i ja na mojem, svakodnevno se susrećemo sa dokumentacijom na Srpskom jeziku i sa individuama koji samo govore srpskim jezikom koji imaju svoje vlasništvo ovde, na ovaj način video sam lakši razvoj posla koji obavljam a na drugoj strani učenje jezika otvara nove aspekte gde ćemo komunicirati sa jednom grupacijom“, kaže advokat Granit Cenaj.

Redžo Kojić zadovoljan je svojim učinkom i time kako prenosi znanje na polaznike kurseva. Tvrdi da je interesovanje za VOC-UP metodu učenja jezka veoma veliko.

„Iskustvo na albanskom i na srskom je veoma pozitivno. Vidim da se interesovanje za kurseve jezika koje mi održavamo podiže iz dana u dan. Interesovanje je veliko. Svi žele da budu deo tih kurseva. Na žalost naši kapaciteti nisu toliki da možemo sve da uključimo ali mi se trudimo da ono što je najvažnije je da onaj ko najbolje popuni alikaciju, da taj bude primljen. U tom broju može varirati od osam do deset hiljada aplikacija. Moje iskustvo je veoma pozitivno jer vidim da interesovanje za srpski i albanski jezik je veliko i potreba je velika. Jezik moramo da znamo ako želimo da putujemo ili da komuniciramo sa nekim iz druge zajednice“, kaže Kojić.

Na Kosovu su  albanski i srpski službeni jezici i imaju ravnopravan status u Kosovskim institucijama.  U zakonu se navodi da sva lica imaju jednaka prava što se tiče upotrebe službenih jezika u Kosovskim institucijama ali još uvek dolayi do nepoštovanja ovih prava.