’’Čovek nije slobodan u širinu, slobodan je u vis’’

Detalj sa promocije zbirke eseja ''Književni džem sešn'' Ivane Vanovac u Gračanici (Foto: RTV Kim)

Možeš da imaš vrlo intenzivan kulturno-umetnički život u širinu, ali je veoma važna duhovna veritkala da bi mogao da rasteš slobodno, kazala je na predstavljanju svog naslova “Književni džem sešn” u Domu kulture u Gračanici novinarka Ivana Vanovac. Pored autorke, o knjizi su govorili recezenti i književnici Aleksandar Dunđerin i Živojin Rakočević.

“Književni džem sešn” se bazira na novinarskom iskustvu i zbirka je zapisa o najkvalitetnijim susretima koje je Ivana Vanovac imala sa ljudima i umetnicima.

“Sposobnost čoveka da se oduševi čovekom, da voli čoveka sa svim njegovim grbama, nepravilnostima… ja verujem da to jeste najveći kulturni izraz i to je kultura koja je dominantna ovde, kod nas. Te kulture, kako idemo ka severu sve je manje i manje, sve je hladnije i hladnije kako se udaljavamo od našeg Kosova. Čovek nije slobodan u širinu i zato nama geto ništa ne može, čovek je slobodan u vis. Dakle, ta duhovna vertikala je jako važna”, kazala je Vanovac na predstavljanju knjige.

Dugogodišnja novinarka, trenutno zaposlena na Radiju Kosovska Mitrovica, smatra da novinari nauče da slušaju silom prilika.

“Ne postoji ništa što čovek može da kaže, a da nije važno. Sve što čovek kaže i prećuti je toliko važno i toliko govori o njemu, o situaciji u društvu, o razlogu naših problema sa kojima se suočavamo u ekonomiji ili politici. Sve što čovek kaže je od vitalnog značaja za međusobno razumevanje”, istakla je Vanovac.

Ona se zahvalila Radiju Kosovska Mitrovica i direktorki Maji Fićović “na slobodi da piše i objavljuje šta želi”.

“Književni džem sešn” Ivane Vanovac je izraz najslobodnijeg dela ljudi koji žive na Kosovu, rekao je na predstavljanju knjige Aleksandar Dunđerin.

“Ivana Vanovac je dokaz da na Kosovu i Metohiji postoje slobodni srpski mediji, koji mogu slobodno da govore i, što je mnogo važno, da govore o kulturi i umetnosti, o značaju onoga što kultura predstavlja. Ovde, na Kosovu i Metohiji, kada govorimo o kulturi i uopšte o Srbima, najslobodniji segmeti društva jesu upravo umetnici i novinari. Najpre je ’Književni džem sešn’ knjiga koja je hronika nenajavljenog života. Dakle, sve ono što možda nije trebalo da se dogodi ili neko nije želeo da se dogodi na Kosovu i Metohiji, Ivana je ovekovečila u ovoj knjizi i dokazala da se upravo to događa”, kazao je on.

Sabrani tekstovi su zapravo radijski izveštaji koji su kasnije prilagođeni formi knjige.

“To svakako dokazuje vitalnost medija na Kosovu i Metohiji. Ukoliko vi imate novinara koji može da isprati i izvesti sa događaja i da im doda još jedan smisao, onda vi zapravo imate čitavu jednu infrastrukturu koja može ne samo da informiše, već da predstavlja i dodatnu vrednost života. Ne samo u Kosovskoj Mitrovici, već i na Kosovu i Metohiji”, dodao je on.

Kriterijum na osnovu kojeg je Ivana birala koji tekst može da uđe u knjigu bio je da li je autor ličnost ili ne, naveo je ovaj recezent.

“Danas se svet suočava sa krizom ličnosti. Ne možete biti deo Ivanine knjige ako niste ličnost, ako taj autor koji je gostovao i predstavljao svoje stvaralštvo nije ličnost. To jeste hrabrost, ali i jedan odgovoran čin”, zaključio je Dunđerin.

Ivana Vanovac je izvanredna ličnost koja se u svom radu od aprila 2004. godine bavi novinarstvom na način koji je po svemu izuzetan i oslikava kakve smo to mi stvaralačke ličnosti, smatra Živojin Rakočević.

“Suština njenog rada je zapravo da pronađe šta je esencija u našem stvaralačkom postupku, šta je najvažnije u našoj poetici i šta je sa te strane presudno da bismo mi nekoga prepoznali kao umetnika, književnika, slikara, pisca ili filmskog stvaraoca. Ivana Vanovac je najvažniji, najznačajniji i najdosledniji pratilac umetnosti na Kosovu i Metohiji u proteklom periodu”, rekao je on.

Rakočević je dodao da je autorka pokazala da se čitava jedna oblast koja je esencijalno ugrožena, koja je izgubila svoje galerije, biblioteke, svoj grad, može oživeti ako jedna ličnost ima ljubavi, znanja i talenta da posmatra i istovremeno uči.

“Vremena geta i minimalnih sloboda u kojima mi živimo ne rađaju široku i veliku publiku. Zato im je potreban mediji, čovek koji ih prati i koji im daje tu neophodnu snagu da uđu u kritiku, u reč, da predstavi njihovo stvaranje. Kada slušam Radio Beograd 2 i kada imam priliku da čujem glasove sa Radija Kosovska Mitrovica, Ivanin glas, glas Aleksandre Milošević, ja znam da je to najvažniji deo kulture moga naroda i znam da je to tačni, precizni, školovani radijski standard”, istakao je on.

Zbirku eseja “Književni džem sešn” je moguće nabaviti u PKC “Akvarijus” u Kosovskoj Mitrovici. Izdavač je Književno društvo Kosova i Metohije.