Priština: EU i UNDP na Forumu o ženama, miru i bezbednosti

Forum o ženama, miru i bezbednosti (Foto: Kancelarija EU na Kosovu)

Kao vid podrške prvom Forumu o ženama, miru i bezbednosti (WPS) organizovanom u Prištini na inicijativu kosovske predsednice Vjose Osmani-Sadriu, Evropska unija i UNDP su danas zajedno održali panel diskusiju o potrebi da se ekonomsko osnaživanje žena integriše u mere ublažavanja negativnih efekata klimatskih promena u kontekstu globalnog WPS Programa, saopšteno je iz Kancelarije EU na Kosovu.

“Ova tema postaje sve važnija, jer efekti klimatskih promena kao što su suše, poplave i bolesti izazivaju ozbiljne poremećaje u ekonomijama širom sveta, stavljajući žene u još nepovoljniji položaj, jer su često siromašnije od muškaraca, izloženije opasnostima po zdravlje zbog životne sredine i zavisinije od prirodnih resursa” stoji u saopštenju.

Kako se navodi, panel je okupio nekoliko uvaženih govornika.

„Osnaživanje i pravično uključivanje žena u radne procese vodi većoj produktivnost i razvoju, kao i stvaranju pravednijeg društva. Ja i cela naša Vlada čvrsto smo posvećeni tome da nastavimo otvarati nove prilike za sve žene i devojke“, rekala je kosovska ministarka ekonomije, Artane Rizvanoli, otvarajući diskusiju.

„Ekonomska prava i osnaživanje žena su do sada dobijali daleko manje pažnje u poređenju sa drugim stubovima Programa za žene, mir i bezbednost, a fokusiranje samo na učešće žena u mirovnim operacijama nije dovoljno da se obezbedi održiv mir i bezbednost za žene i države“, izjavila je Viola Von Cramon, poslanica Evropskog parlamenta i izvestilac za Kosovo.

„Posledice klimatskih promena i pandemije COVID-19 nas podstiču da ponovo razmislimo kako bi trebalo da izgleda buduća primena stuba pomoći i oporavka WPS Programa, kako bismo najbolje zaštitili žene i obezbedili ekonomski oporavak kroz poslovne aktivnosti koje vode žene“, dodala je ona.

S tim u vezi, Kler Hačinson, bivša specijalna predstavnica generalnog sekretara NATO-a za žene, mir i bezbednost, napomenula je da „uloga žena na prvoj liniji fronta treba da se koristi da bi se obezbedilo uključivanje žena u politike, investicije i lokalne intervencije koje se bave negativnim efektima klimatskih promena“.

„Klimatske promene i žene, mir i bezbednost se često tretiraju kao dva odvojena, različita i nepovezana pitanja. Međutim, ovo dvoje je blisko povezano, pošto su zemlje koje imaju bolje rezultate na WPS Indeksu manje podložne uticajima klimatskih promena i spreminje su da odgovore na posledice. Te zemlje takođe uživaju veću stabilnost i mir“, istakla je dr Laura Altinger, regionalni vođa tima za prirodu, klimu i energiju iz UNDP-ovog Biroa za politiku i podršku programiranju.

U saopštenju se navodi da je zaključak panela na kome su učestvovale Lusi Mejkoks, istraživačica za mir i bezbednost žena na Univerzitetu Oxford, kao i Carlin Šil, direktorica Evropskog instituta za rodnu ravnopravnost, koja se obratila snimljenom porukom, da su ekonomska prava i osnaživanje žena okosnice mirnih i sigurnih društava i da im treba dati prioritet u celom svetu.

“EU i UNDP na Kosovu će nastaviti da doprinose konsolidaciji poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući promovisanje učešća žena u ekonomiji i donošenju političkih odluka u skladu sa pravnom tekovinom EU-a i Programom za održivi razvoj 2030” zaključuje se saopštenju.