Podignuta prva optužnica u odsustvu za ratni zločin na Kosovu

Osnovni sud u Prištini (Foto: Kim ahriva)

Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je pred Posebnim odeljenjem Osnovnog suda u Prištini prvu optužnicu u odustvu protiv D.R. za, kako je saopšteno, “seksulano nasilje” tokom rata na Kosovu.

Specijalno tužilaštvo je saopštilo da je okrivljeni D.R. kao pripadnik rezervne vojne snage Srbije tokom rata na Kosovu kršeći pravila međunarodnog humanitarnog prava, tokom širokog i sistematskog napada srpskih vojnih, policijskih i paravojnih snaga, na civilno Albansko stanovništvo na celoj teritoriji Kosova, znajući za postojanje ovakvog napada uz upotebu nasilja i drugih nehumanih radnji izvršio seksualno nasilje nad ženom albanske nacionalnosti koja je zadobila teške telesne povrede i psihičke traume.

“Ovim radnjama okrivljeni D.R. izvršni je krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. Krivičnog zakona Jugosalvije, trenutno inkriminisano kao zločin protiv čovečnosti iz člana 143. stav 1. iz stava 1.7. Krivičnog zakona Republike Kosovo”, stoji u saopštenju.

Napominju da je Specijalno tužilaštvo predložilo da se suđenje održi u odsustvu jer su iscrpljeni svi napori da se optuženi pronađe.