Različiti stavovi zajednica o radu Vlade Kosova

Stanovnici opština Peć i Prizren na različite načine ocenili su rad Vlade Kosova. Pripadnici srpske i bošnjačke zajednice uglavnom imaju loš stav, dok je albanska zajednica podeljena.

Pripadnici srpske zajednice odgovarali su na pitanja o radu Vlade Kosova tokom prethodne godine. U onlajn anketi koju je na svom sajtu objavila redakcija Radio Goraždevca. 87,5% građana kaže da je bezbednost tokom 2023. Smanjena. Isti procenat ispitanika kaže da je komunikacija vlade i srpske zajednice veoma loša, kao i to da predstavnici srpske zajednice nemaju prostora da utiču na njene odluke.

Stanovnici opštine Prizren u anketi koju je sprovela redakcija TV Prizreni uglavnom izražavaju nezadovoljstvo radom vlade.

„Kakav je skandal napravila Vlada, izdvojila je 100 evra za penzionere, kad sam otišao, dobio sam – 25 evra, nekih 70 evra manje. Oko 220 penzionera nije dobilo po 100 evra. To znači da vlada ismejava stanovništvo i vidite kakva je alarmantna situacija na Kosovu, svi mladi ljudi beže, zašto beže. Ko želi da napusti svoju zemlju?”.

“Ova Vlada je za nulu”.

“Generalno, Vlada radi, putevi su sređeni, dobro rade, nisu loši”.

“Nažalost, mi ih ne prosleđujemo, naš jedini zadatak je da glasamo kada dođu i onda biramo koji nam se najviše ili najmanje sviđa. Ali mi smo jedni od onih koji čitaju programe, ali gledaju kako izgledaju spoljašnji fizički izgledi”.

“Za sada je dobro, ali zbog komunikacije između njih (političara) koji ne sarađuju nisam zadovoljan”.

Osman Džudžević predsednik “Naše inicijative” iz Mitrovice za radio Astra ocenio je rad Vlade Kosova prema bošnjačkoj zajednici kao veoma loš.

“Ne znam reč koju bih koristio da okarakterišem to da je bio jako loš rad tokom godine. Gotovo da nije imao nikakve rezultate, barem u kontekstu Bošnjačke zajednice. Bilo je jako malo lokacija, budžetskih resursa na mestima ili u zajednicama u kojima žive Bošnjaci. Bošnjaci se i dalje susreću sa jako velikim egzistencijalnim krizama u kontekstu infratrukture, njihove pozicije u Kosovskom društvu. Bez obzira na fiskalnu i na političku godinu zahtev Bošnjaka je u formiranju opštine na teritoriji Prizrena, potencijalno i Vitomirice. Sve to će ostati ključno pitanje i u ovoj 2024. godini i naša inicijativa zajedno sa svojim partnerima, sa građanima će definitivno raditi u tom smeru”, kazao je Osman.

On je pohvalio jedan iskorak vlade kada je u pitanju finansiranje, jer se suočavaju sa velikim finansijskim poteškoćama, pogotovo tokom inflacije.

“Što se onoga što je bio dobro urađeno tiče mislim da je bilo tu nekih dobrih iskoraka. Ja ću pričati samo u kontekstu Bošnjaka i Bošnjačke zajednice. U okviru Bošnjačke zajednice bilo je socijalnih politika koje ja smatram da nisu bile dovoljno adresirane demografiji svojeg društva kome je to bilo potrebno jer su bile neke generalne socijalne politike. Definitivno je taj iskorak budžetskim resursima ka socijalnm politikama, barem za nas koji smo partija koja pripada centru, je jako bitan s obzirom da se suočavaju sa finansijskim problemima, posebno u godini inflacije i teškog ekonomskog opstanka”, dodaje Džudžević.

Prema njegovim rečima, Bošnjaci će rad vlade meriti isključivo na osnovu njenog odnosa prema bošnjačkoj i drugim nevećinskim zajednicama.

“Vlada, što se tiče Bošnjačke zajednice, ima definisane obaveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona o administrativnim granicama opština koji kaže u članu 12 da ima obavezu da uđe u pregovore sa zajednicom koja se prostire na jednoj teritoriji koja broji 5000 od kojih 80% pripada nevećinskoj zajednici. Ima obavezu da uđe u pregovore sa njima u cilju formiranja opštine. To je i ključno pitanje za nas Bošnjake i svake godine, bez obzira koja godina bila i koje god mi pitanje dobijali o tome šta radi Vlada nama je ovo ključno pitanje. Po tome ćemo mi Bošnjaci meriti rad Vlade i njenu efektivnost u smeru Bošnjačke zajednice i ostalih nevećinskih zajednica”, kaže Džudžević.

Član civilnog društva u Peći, Naser ​​Lajči kazao je za Radio Peja da je i ova vlast imala svoje uspone i padove tokom svog mandata.

„I ova vlast je, kao i sve prethodne vlade, imala svoja dostignuća i imala je svojih nedostataka, njena dostignuća se mogu istaći. To je prva vlast koja je uspela da produži ako je moguće „mi to zovemo vlast ili vlast čak i u opštinama sa srpskom većinom, bez obzira na poteškoće i izazove, pokazalo da Kosovo uspeva da stavi pod kontrolu čak i opštine sa srpskom većinom, kao što su bile opštine severa“, kazao je Lajči.

On dodaje da je jedan od nedostataka ove vlade ulaganje u infrastrukturu, te je kao primer naveo izgradnju autoputa od Kijeva do Zahaća.

„Što se tiče nedostataka ili teškoća, izostao je aspekt ulaganja u infrastrukturu, posebno razvoj infrastrukture u opštini Peć, nenastavak izgradnje autoputa od Kijeva do Zahaća za povezivanje ovog dela, što nas dovodi do velikih muka“, zaključio je Lajči.

Građani Peći izneli su svoje mišljenje o radu Vlade Kosova. Oni su u anketi za Radio Peja pohvalili njen rad.

„Prilično sam zadovoljna Vladom Kosova, jer je jedna od vlada koja je najviše uradila otkako su druge stranke na vlasti nekoliko godina. Vlada Kosova, po svom programu, je u velikoj meri uticala na različita dešavanja u svim sektorima“.

„Da, mi smo donekle zadovoljni, ova Vlada je dobila glasove naroda“.

Sagovornici naših redakcija na različite načine govorili su o radu Vlade Kosova. Prema njihovim izjavama može se zaključiti da o radu Vlade Kosova pripadnici manjinskih zajednica uglavnom nemaju lepo mišljenje.