Lična dokumenta veliki problem za slobodu kretanja na Kosovu [VIDEO]

Na Kosovu trenutno postoji oko 200.000 punoletnih osoba, rođenih na Kosovu, koje ne mogu da dobiju kosovsko državljanstvo podaci su NVO sektora. Preduslov da dobiju ovo državljanstvo je posedovanje ličnog broja. Da bi to ostvarili, potrebno im je oko 12 do 13 dokumenata kojima dokazuju da su rođeni na Kosovu, ali i prebivalište.

Jedan od mnogobrojnih mladih ljudi koji imaju problem da izvade lična dokumenta je Borislav Krstić i njegova porodica.On je odrastao i završio školu u Velikoj Hoči gde je proveo većinu svoh života. Radio je dugo i u Manastiru Visoki Dečani. Od kako se oženio živi sa porodicom u povratnčkom selu Ljevoša.

“Sad imamo problem za kosovka dokumenta za mene i ženu jer je bilo je baš problema pre dva meseca od prilike, dolazila je policija i htela je da nas raseli odavde. Nemamo kosovka dolumenta i lične karte. Pošto sam ja rođen u Srbiji nemam prava na ličnu kartu a žena je iz albanije pa je još teže za nju“, kaže Borislav Krstić.

Civilno društvo intenzivno radi da se ovaj problem reši, razgovara se sa svima koji mogu da pronađu rešenje ovog problema kaže izvršni direktor Centra za zastupanje demokratske Kulture Dušan Radaković.

Dusan Radakovic, ACDC

“Najbolje rešenje je jednostavno da se private dokazi koje ljudi daju da su ovde živeli. Zakon je izričit gde kaže da ljudi koji dokažu i pre devedeset devete i posle devedeset devete ovde živeli. Zar nije jedan ozboljan dokaz da si ovde završio školu osam godina, da si se rodio ovde da imaš izvod iz bolnice da si rođen ovde i tako dalje”, kaže Radaković. 

O problemu nemogućnosti dobijanja kosovskog državljanstva bavili su se i u Savetodavnom veću za zajednice, pri kabinetu predsednika Kosova, koje ovog meseca završava svoj mandat. Sada već odlazeći predsedavajući, Gazmen Salijević kaže da se na ovom pitnju intenzivno radilo.

Gazmen Salijević

“Mi smo imali ozbiljne problem i ozbiljno kršenje tih ljudskih prava. Veće je pokušalo da apeluje na relevantne institucije da raznasne, pojasne i omoguće ljudima slobodu kretanja, takođe smo dali i preporuku”, kaže Salijević.

Ova generacija mladih ljudi, prema trenutnom zakonu o kosovskom državljanstvu, ne ispunjava nikakve uslove za dobijanje državljanstva, međutim šef civilne službe u opštini Peć Šefćet Taći kaže da će se pronaći rešenje za ovakve slučajeve.

Šefćet Taći, civilna služba opštine Peć

“U poslednje vreme donesena je jedna odluka ministra unutrašnjih poslova da se sve činjenice o osobama koje se upisuju u nelegalne strukture na teritoriji Kosova stave u sistem civilnog stanja. Ovo je politički sporazum iz Brisela da bi se i oni integrisali. Odluka je razmatrana na centralnom nivou i očekuje se da se usvoji u elektronskom sistemu i da sve te podatke koje se koje imaju stanovnici Peći ubacimo u sistem zato što je to odluka centralnog nivoa i organa Vlade,  a mi samo izvršavamo te odluke. Bez obzira da li je zakonito ili ne, politički sporazume i odluke mi kao lokalni nivo moramo ispoštovati”, rekao je Šefćet Taći.

Problem sa državljanstvom i ličnim kartama nije jedini. Miljan Srbljak nedavno je ostao bez vozačke dozvole koju su mu izdale srpske vlasti.

Miljan Srbljak, Goraždevac

“Dobio sam papir ali na njemu piše das am vozio vez vozačke dozvole, koju je on uzeo i da je ta vozačka izdata od paralelne structure Peć, koja na Kosovu ne važi. Tada sam mu postavio pitanje šta sam ja svemu tome kriv?”, rekao je Srbljak.

Trenutno imamo jednu generaciju mladih ljudi, rođenih nakon 1999. i njih ne možete da nađete u kopijama matičnih knjiga koje je Republika Srbija predala kosovskim vlastima. Sa druge strane, dokumenta koja oni poseduju, izdata nakon 1999., kosovska Vlada je proglasila nevažećim i onemogućila im je dobijanje državljanstva.

Naši sagovornici se nadaju da će uredba koja će rešiti ovaj problem na snagu stupiti u septembru. Dok se to ne reši i dalje ćemo imati čitave generacije mladih ljudi kojima će svakodnevni životi biti otežan zbog barijera u administraciji.

______________________________________________________________________

“Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Radija Goraždevac i ni na koji način se ne može smatrati kao stav Evropske unije ili BIRN i AJK