Kurti objavio sadržinu „nacrta vizije“ za regulisanje prava manjina koji je predložio u Briselu

(Foto: Kabinet kosovskog premijera)
(Foto: Kabinet kosovskog premijera)

Nacrt statuta za Zajednicu srpskih opština konačno je  po prvi put prestavljen u Briselu. Iako je upravo to, pored usvojene Deklaracije o nestalima, za visokog predstavnika EU, Žozepa Borelja – važan korak i važan deo sporazuma, očekivano, sa nacrtom se nije slagala Priština. Za Kurtija je on nespojiv sa kosovskim ustavom, pa je predstavio svoj „nacrt vizije“ koji bi, kako on smatra, mogao da reguliše prava nevećinskih zajednica, manjina. Zatražio je od Evropljana da se okrenu ovom nacrtu, a juče je njegovu sadržinu i obelodanio.

Na sastanku 2. maja u Briselu, između premijera i srpskog predsednika usvojena je Deklaracija o nestalima.

Potom je usledila rasprava o primeni nedavno dogovorenog Sporazuma o normalizaciji odnosa, tj. predstavljanje Nacrta statuta od strane upravljačkog tima za ZSO, za koji je nova predsednica ovog tima potvrdila da je on urađen još 2018. godine.

Nakon završenog sastanka šef evropske diplomatije, Žozep Borelj, potvrdio je da se strane ne slažu oko mnogih pitanja u vezi sa ovim statutom, ali i saopštio da je on polazna tačka za dalje razgovore, te da su Vučić i Kurti učinili važan i simboličan korak ka uspostavljanju ZSO.

„Nisam očekivao ništa drugo. Bio sam siguran da strane imaju različite poglede na prirodu zajednice opština [sa srpskom većinom]. Ali, čak i ako se nisu složile, složili su se da u bliskoj budućnosti započnu pregovore o statutu ove zajednice, uzimajući ovaj prvi nacrt kao polaznu tačku za diskusiju“, rekao je Borelj.

Srpski predsednik neposrednije tvrdi da se u utorak „došlo do zida“, i da mu je jasno da kosovske vlasti ne žele da se ZSO osnuje.

Kurti, nasuprot Vučiću, rekao je nakon sastanka da je nacrt koji je predstavljen na sastanku nespojiv sa kosovskim ustavom, da je u samom nacrtu koji je izradio ovaj Upravljački tim, na čelu sa poslanicom u Skupštini Srbije – vidna želja za Republikom Srpskom na Kosovu.

Potvrdio je, sa druge strane, i da je on na sastanku izneo sopstveno viđenje (nacrt vizije) člana 7 Sporazuma o normalizaciji odnosa i to po ugledu na sporazum o normalizaciji koji Srbija već ima sa Hrvatskom.

Za manje od 20 sati od kraja sastanka u Briselu, Priština je odlučila da Upravljački tim za izradu nacrta statuta za ZSO razreši, a Kurti je ubrzo obelodanio tekst svog „nacrta vizije“ za pitanje, odnosno regulisanje prava manjina.

Čini ga 10 tačaka i jedna skromno prateća obaveza, a u nastavku dokument objavljujemo izvorno:

Vizija premijera, g. Aljbina Kurtija, o primeni člana 7 Osnnovnog sporazuma između Kosova i Srbije (27. februar 2023.)

Primena člana 7 Osnovnog sporazuma u vezi sa članom 10 mora da bude u skladu sa Ustavom Republike Kosovo (i sa pratećom odlukom Ustavnog suda datiranom na 23. decembra 2015.), sa pismom garancije bivše visoki predstavnice Mogerini, upućeno premijeru Kosova (datirano na 24. avgust 2015.) i pozicijom vlade SAD (izjava Šolea i Eskobara datirana na 30. januar 2023.). Nacrt statuta treba da bude u stanju da, između ostalog, ispuni sledeće kumulativne kriterijume, odnosno da obuhvati ove elemente:

  • Da proizilazi iz ovlašćenja konvencije Saveta Evrope, odnosno Okvirne konvencije;
  • Da pruži mogućnost pripadnicima srpske zajednice na Kosovu da promovišu i štite svoje interese kroz okvir samoupravljanja;
  • Promovisaće neteritorijalni projekat, gde su svi Srbi na Kosovu funkcionalno zastupljeni (na osnovu prava glasa i principa predviđenih Poglavljem III, članovima 57, 58. i 59. Ustava Kosova) u skladu sa principom jednakosti pred zakonom i nediskriminacije i na osnovu koje svi Srbi na Kosovu ostvaruju svoje pravo na slobodno udruživanje radi zaštite ili zalaganja za politička, nacionalna, kulturna, socijalna, ekonomska i druga prava i ciljeve;
  • Obezbediće direktan kanal komunikacije sa Vladom Kosova, između ostalih, kroz učešće u Konsultativnom veću zajednica;
  • Pružiće mogućnost da se finansira iz budžeta Vlade Republike Kosovo, međunarodnih organizacija, institucija trećih zemalja i donacija, uključujući i iz Srbije, što sve mora da prođe kroz procedure i propise Ministarstva finansija Kosova;
  • Predvideće mogućnost saradnje sa svim institucijama, uključujući i opštine, u cilju podrške svom radu i misiji za svoje članove;
  • U potpunosti priznaje ustavne karakteristike Republike Kosovo, kao što su poštovanje nezavisnosti, jedinstveni institucionalni sistem, teritorijalni integritet Republike i doprineće njegovom punom ostvarivanju u praksi.
  • Koristiće postojeće zakone da pruži mogućnosti za korišćenje određenih neprofitnih usluga, osnivanjem udruženja u oblasti kulture, umetnosti, nauke i obrazovanja, kao i obrazovna i ostala udruženja za izražavanje, negovanje i razvoj identiteta Srba, sa zakonima koji su na snazi na Kosovu;
  • Predvideće procedure za registraciju kod organa Vlade Kosova koje je nadležno za opštu administraciju i procedure za poštovanje zakona koji su na snazi na Kosovu;
  • Obezbediće i promovisaće poštovanje političkog pluralizma, slobode govora, slobode udruženja i prava na slobodnu zaštitu političkog i verskog identiteta Srba na Kosovu.

Konačno, kao skromno prateća obaveza, zasnovano na suštinski liberalnom duhu Osnovnog sporazuma, koji u preambuli naglašava da je ‘zaštita nacionalnih manjina osnovni uslov za mir’, ovaj projekat treba da oliči zajedničku odlučnost Kosova i Srbije da ostanu istinski posvećeni obezbeđivanju da njihove srodne nevećinske zajednice žive u skladu sa istim standardima zaštite ljudskih prava, koji su uobičajeni među demokratskim i kohezivnim društvima, a koji nikoga ne ostavljaju iza sebe.