Poziv za dostavljanje predloga projekata sa fokusom na ruralna i planinska područja u opštinama Peć, Dečani i Junik

Fond zadužbine prirode Kosova (NaturalKosovo Endowment Fund-NKEF) i Italijanska organizacija RTM objavili su poziv za dostavljanje predloga projekata na koji mogu da apliciraju građani, pravni i neprofitni subjekti za podršku razvoja ekonomskih uslova u ruralnim ili planinskim sredinama, kroz povećanje kapaciteta zaposlenosti i preduzetništva, pružalaca durističkih usluga na tom područiju.

Opšti cilj je da doprinese u poboljšanju društveno-ekonomskih uslova ruralnih i planinskih zajednica zainteresovanih na kosovki deo Via Dinarica povećanjem kapaciteta zaposlenosti i samo-preduzetništva.

Ovi grantovi su dostupni fizičkim licima, profitnim  i neprofitnim subjektima,  individualnim biznisima i organizacijama.

Javni organi i javna preduzećima nisu obuhvaćena ovim pozivom.

Iznos po jednom grantu može biti od 2.500 do 18.000 evra, a konkurs je otvoren do 31. jula 2023. godine u 16:00 časova.

NKEF targetirane oblasti interesovanja su optšine Peč, Dečane i Junik, sa posebnim fokusom na planinske oblasti staze Via Dinarica.

Celokupna prijava se šalje onlajn na adresu: nkef@rtm.ngo

Sesije obuke za podršku zainteresovanim subjektima biće organizovane za ciljane oblasti na zahtev potencijalnih aplikanata upućen na zvaničnu adresu NKEF-a: nkef@rtm.ngo

Za više informacija o konkursu i mogućnostima apliciranja posetite zvaničnu stranu www.rtm.ong/nkef-srb/