Mali broj žena se odlučuje da prihvati deo nasledstva

Pravo na nasledstvo ravnopravno sa muškarcima imaju i žene, međutim praksa da se žene odreknu svog dela nasledstva se u našem društvu i dalje nastavlja.

Direktorka nevladine organizacije „Briga“, Miroslavka Simonović iz Goraždevca, koja sa bavi problemima žena, smatra da su žene u ruralnim sredinama stagnirale i ustručavaju se da prihvate nasledstvo.

„Sa moje tačke gledišta žene naravno imaju prava na nasledstvo. Bez obzira da li je žena udata ili ne, trebalo bi da se smatramo ravnopravnim, da imamo jednaka prava za sve. Kod nas u ruralnim sredinama su žene još u stagnaciji i dalje se ustručavaju da prihvate to nasledstvo koje im pripada plašeći se da se ne zamere sa bratom ili ostalima. Smatram da bi trebalo da se razgovara sa ženama da bi znale da treba da se oslobode jer imaju jednaka prava“, smatra Miroslavka.

Ona dodaje da se jako mali broj žena odlučuje da uzme nasledstvo, ali se prisetila jednog slučaja kada su se žene pobunile.

„Mali broj žena uzima nasledstvo, medjutim već su žene počele malo da se osvešćuju, da traže svoja prava. Znam jedan slučaj gde je brat, krijući od svojih sestara, prodao imanje, nije želeo da podeli taj novac sa sestrama. Sestre su se usprotivile tome, prijavile i uzele svaka svoj deo, što je vrlo bitno jer su žene počele da se bude“, rekla je Miroslavka.

Miroslavka smatra da se poslednjih godina svest žena o njihovom pravu na nasledstvo povećava.

„Kada uporedimo situaciju pre nekoliko godina i situaciju sada, kao što sam rekla, malo se poboljšalo jer se žene osvešćuju i znaju da i one imaju svoja prava. Ranije je bilo ako uzmeš bratov deo ili zemlju od oca odmah te ignorišu i ne žele da pričaju sa tobom, dok je sada malo bolja situacija što se toga tiče i nadam se da će biti sve bolja i bolja“

Na Kosovu postoji nekoliko zakona i administrativnih mera koje na isprepleten način regulišu imovinska prava, kao što su: Zakon o porodici, Zakon o nasleđivanju, Administrativno uputstvo o posebnim merama za registraciju zajedničke nepokretne imovine na ime dva supružnika i nacionalna strategija za imovinska prava.

Ovaj tekst je deo projekta „Jačanje participativnog novinarstva u borbi protiv lažnih vesti“, koji implementira Radio Goraževac, uz podršku regionalnog projekta „SMART Balkan – Civilno društvo za zajedničko društvo na Zapadnom Balkanu“ koji realizuju Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) i Institut za demokratiju i Posredovanje (IDM) i finansijski podržano od strane norveškog Ministarstva spoljnih poslova (NMFA).
Sadržaj teksta je isključiva odgovornost autora i implementatora projekta i ne odražava nužno stavove norveškog Ministarstva spoljnih poslova (NMFA).