OEBS: Sudovi pre određivanja mere pritvora da zatraže veštačenje za okrivljene sa problemima mentalnog zdravlja

Foto: OSCE/Facebook
Foto: OSCE/Facebook

Sudovi pre određivanja mere pritvora trebalo bi da zatraže veštačenje za okrivljene sa problemima mentalnog zdravlja, navodi se u najnovijem izveštaju OEBS–a.

Izveštaj pruža analizu podataka prikupljenih sa ročišta za određivanje pritvora koje je pratio OEBS u periodu od januara do decembra 2022. godine i identifikuje trendove u praksi tužilaštva, odbrane i suda.

U izveštaju se navodi da u većini slučajeva u kojima su okrivljeni bili sa mentalnim oboljenjima, nije obavljen psihijatrijski pregled pre određivanja sudskog pritvora što je odstupanje od kosovskog procesnog zakona i međunarodnih standarda. Ovo je izazvalo zabrinutost zbog mogućeg nehumanog i ponižavajućeg postupanja prema članu 3. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Izveštaj takođe naglašava činjenicu da glavna medicinska ustanova na Kosovu za osobe sa mentalnim oboljenjima, Institut za sudsku psihijatriju nema dovoljno kreveta. Za sve okrivljene, a posebno za one sa mentalnim oboljenjima, pritvor u zatvoru treba da bude krajnja mera i treba razmotriti odgovarajuće alternative.

„Određivanje pritvora okrivljenima sa potrebama u pogledu mentalnog zdravlja u sredinama u kojima nema bilo kakve zaštite mentalnog zdravlja stvara rizik od pogoršanja njihovog stanja i na taj način izaziva ozbiljnu zabrinutost u pogledu osnovnih prava ovih osoba koje su posebno ugrožene“, rekao je Majkl Devenport, šef Misije OEBS-a na Kosovu.

Uvažavajući primere dobre prakse, izveštaj naglašava potrebu da se uzme u obzir mentalno zdravlje okrivljenog kada se odlučuje o izricanju mere pritvora, kao i potreba da se obezbede prilagođene mere za rešavanje ranjivosti okrivljenog.

Izveštaj se završava preporukama upućenim ključnim institucijama u kosovskom pravosudnom sistemu, naglašavajući važnost specijalizovane obuke za sudije, tužioce i advokate koji postupaju u predmetima koji uključuju okrivljene sa mentalnim oboljenjima.

Ceo izveštaj možete pročitati ovde.