TRAŽIMO PRIČU

Šta je priča?

Priča može biti nešto što se upravo dogodilo u vašem mestu, što je važno za vas i vaše komšije ili za celu zajednicu.

Priča može biti i nešto što je već duže vreme tu, ali niko o tome ne piše.

Nešto što vam smeta, nešto što bi moglo ili moralo da bude drugačije i za šta je neko odgovoran.

Nešto za šta niko ne zna a važno je da znaju. Ili nešto za šta svi znaju ali niko ne sme da kaže.

Javite nam šta je priča!