INTEGRE – Goraždevac će biti deo komunalnog sistema grada

Početkom februara počelo je sprovođenje projekta pod nazivom Integracija nevećinskih etničkih grupa za zaštitu životne sredine – INTEGRE”, koji za cilj ima poboljšanje kvaliteta života, sa pozitivnim uticajem na životnu sredinu u selu Goraždevac. Ovo će biti model za druga sela u regionu, koji se suočava sa sličnim problemima vezanim za zaštitu životne sredine kao i jačanje poštovanja ljudskih prava od strane lokalnih vlasti putem pružanja javnih usluga, saopštila je NVO “Lets Do It Peja”, nosilac ovog projekta.

NVO “Lets Do It Peja”, će projekat realizovati u saradnji sa Opštinom Peć, JKP “Ambienti”, NVO Experimental Studio Group i Radio Goraždevac.

Ovaj projekat je finansiran kroz program za “Unapređenja Demokratskog Društva (DSP)” – finansiran od strane Švajcarske kancelarije za saradnju na Kosovu (SCO-K) i Ministarstva spoljnih poslova Danske (DANIDA), kojim rukovodi Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF), kao i od strane Nemačke agencije za saradnju (GIZ),  koja je obezbedila nabavku kontejnera, koje će sufinansirati sa Opštinom Peć.

Projekat će takođe postići i povećanje društvene, ekonomske i kulturne integracije između većinske i manjinskih zajednica.

Od projekta INTEGRE očekujemo da integriše lokalnu srpsku zajednicu u opštinskujavnu službu za skupljanje otpada, proširi i poboljša javnu uslugu u Goraždevcu koju pruža Opština Peć i Javno Komunalno Preduzeće Ambienti i da lokalna srpska zajednica bude svesna važnosti zaštite životne sredine i uključivanja u gradski komunalni sistem, navodi se u saopštenju.

Tokom realizacije projekta biće organizovane brojne kampanje, raspodela kanti i kontejnera, javne rasprave i akcije čišćenja na kojima će učestvovati organizatori projekta i građani.