Osnovni Sud u Prištini poništava odluku o naplati električne energije na Severu od 2012. do 2017.

Ilistracija (Foto: Kossev)

Osnovni sud u Prištini poništio je kao nezakonitu odluku Regulatorne kancelarije za energetiku o plaćanju električne energije za četiri severne opštine u periodu 2012-2017, po žalbi narodnog advokata.

Sud je obavezao KEDS da izvrši povraćaj više od 40 miliona evra da bi nadoknadio štetu korisnicima kojima je izvršen obračun za potrošnju električne energije u četiri opštine na Severu.

„Odluka Regulatorne kancelarije za energetiku je poništena kao nezakonita i obavezna je da preduzme radnje koje obavezuju Službu za distribuciju električne energije na Kosovu (KEDS) da vrati fakturisani iznos, odnosno naknadu štete potrošačima kojima su naplaćeni troškovi električne energije u četiri severne kosovske opštine za period od 06.02.2012. do 20.10.2017. godine, u iznosu od 40,855,480 miliona evra. Sve ovo u roku od 15 dana od dana prijema ove presude “, navodi se u obaveštenju Suda.