Zijade: Sudbina nestalih lica bi trebalo da bude rešena u duhu pomirenja

Karolin Zijade (Foto: UN)

Specijalna predstavnica Generalnog sekretara i šefica UNMIK-a, Karolin Zijade, poziva na obnavljanje napora i posvećenosti u rešavanju sudbine žrtava prisilnih nestanaka. Ona poziva vlasti da se prioritetno pozabave pitanjem nestalih osoba kako bi se olakšale patnje porodica.

“Pozivam nadležne organe da, u dobroj veri, preduzmu sve neophodne mere za primenu Deklaracije o nestalim licima usaglašene u maju u okviru dijaloga uz posredovanje EU”, navela je u saopštenju povodom obeležavanja Međunarodnog dana žrtava prisilnih nestanaka.

“Rešavanje sudbine nestalih lica može da doprinese širem procesu izgradnje poverenja, pomirenja i održavanju mira. Nedostatak napretka može da naruši tekući dijalog između Prištine i Beograda”.

SPGS Zijade je takođe podsetila na nedavnu posetu i ključne zaključke Specijalnog izvestioca Ujedinjenih nacija za promovisanje istine, pravde, reparacije i garancija neponavljanja, g. Fabijana Salviolija*, koji je tada utvrdio da je politizacija potrage za nestalim licima prouzrokovala neizmernu frustraciju u civilnom društvu i porodicama nestalih.

“Sudbina nestalih lica bi trebalo da bude rešena u duhu pomirenja, izgradnje poverenja i poštovanja ljudskih prava, a ne politizovana”, navela je Zijade.

UNMIK će nastaviti da se zalaže za obnovu saradnje i za pristup ovom pitanju koji je usmeren na žrtve i utemeljen na ljudskim pravima, u bliskoj saradnji sa porodicama i svim relevantnim akterima.