Podelite svoje iskustvo: Da li kosovski Srbi i Albanci traže medicinsku pomoć na osnovu nacionalne pripadnosti lekara?

(Foto: Pexels)

Za potrebe istraživanja na kome radimo, potrebna su nam iskustva i stavovi Srba i Albanaca sa Kosova i iz Srbije o tome da li i koliko često traže i prihvataju pomoć medicinskog osoblja druge nacionalne pripadnosti.

Albanci i Srbi sa Kosova susretali su se sa predrasudama i nepoverenjem prilikom traženja medicinske pomoći od zdravstvenih radnika suprotne nacionalnosti, a razlozi vuku korene još iz vremena devedesetih i rata na Kosovu.

U cilju istraživanja na kojima trenutno radimo, potrebno nam je da čujemo iskustva građana Kosova: Albanaca koji su se lečili kod lekara srpske nacionalnosti, i Srba koji su se lečili kod lekara albanske nacionalnosti. Ovo se takođe odnosi i na Albance iz Preševa i Bujanovca i njihov odabir lekara kao i zemlje u kojoj se leče.

Kada je u pitanju bolničko lečenje ili pružanje zdravstvene pomoći od strane zdravstvenih radnika druge nacionalnosti, građani Kosova albanske i srpske nacionalnosti i dalje imaju predrasude i značajno međusobno nepoverenje, što je nasleđe 1990-ih godina.

Postoje brojni slučajevi kada Albanci i Srbi nisu prihvatili da budu lečeni od strane zdravstvenih radnika druge nacionalnosti, plašeći se lošijeg tretmana kao neke vrste osvete zbog rantih dešavanja i međuetničkih tenzija. Ovo je posebno prisutno kod pripadnika srpske zajednice, od kojih se neki plaše odmazde ili profesionalnog nemara albanskih lekara.

Važno je da se napomene da zdravstveni sistem Kosova ne upravlja bolnicama u opštinama sa srpskom većinom, kao što su Severna Mitrovica ili Gračanica. Na Kosovu postoje paralelne institucije, pa su tako zdravstveni i obrazovni sistem kosovskih Srba deo sistema Republike Srbije.

Jedan od najsvežijih primera desio se početkom 2023. godine, kada je devojčica srpske nacionalnosti sa severa Kosova doživela nesreću na skijanju u ski-centru Brezovica. Njena porodica je odlučila da je odvede u bolnicu u Severnoj Mitrovici umesto u najbližu bolnicu u Uroševcu, koja je udaljena samo nekoliko kilometara od ski-centra i u kojoj bi je lečili lekari albanske nacionalnosti. Nažalost, devojčica je kasnije preminula u bolnici.

Naravno, postoje i slučajevi kada su lekari druge nacionalnosti lečili pacijente iz druge etničke zajednice i spasili im živote.

S druge strane, Albanci na Kosovu se leče kod različitih lekara srpske nacionalnosti, ali prvenstveno onih koji rade na privatnim klinikama, dosta ređe u državnim bolnicama. Ima i slučajeva kada su kosovski građani albanske nacionalnosti odlazili na lečenje u Beograd.

U sklopu našeg istraživanja, želimo da nam vi, građani Kosova i Srbije srpske i albanske nacionalnosti, ispričate vaše priče i iskustva u vezi sa medicinskim tretmanom od strane zdravstvenih radnika suprotne nacionalnosti. Ukoliko ste primetili bilo kakve predrasude, doživeli različit tretman isključivo zbog svoje nacionalne pripadnosti ili ako vas je okruženje osuđivalo zbog odluke da se lečite kod lekara suprotne nacionalnosti, želeli bismo da čujemo nešto više o tome.

Ovo su neka od pitanja koja nas zanimaju

Da li ste se, kao građani Kosova albanske ili srpske nacionalnosti, ikada lečili kod lekara druge nacionalnosti?

Da li ste se dobrovoljno odlučili za lečenje kod lekara druge nacionalnosti ili ste bili prisiljeni/niste imali izbora?

Da li se plašite ili ste se nekada plašili da potražite medicinsku pomoć od lekara druge nacionalnosti?

Da li su vas porodica ili prijatelji osuđivali zbog činjenice da ste se lečili kod doktora druge nacionalnosti?

Zašto ne biste prihvatili da se lečite kod lekara druge (albanske/srpske) nacionalnosti?

Nećemo objavljivati nikakve dokumente ili imena bez vašeg prethodnog pristanka i ne planiramo da koristimo konkretne primere, već samo da naglasimo opšte, sistemske probleme. Vaši odgovori su sigurni i šifrovani. Vaše priče ćemo koristiti kako bi nam pomogle u daljem istraživanju.

Kako možete da učestvujete?

Da biste sa nama podelili svoje iskustvo, sve što treba da učinite je da ispuniti ovaj upitnik. On je dostupan na engleskom, albanskom i srpskom jeziku.

Možete da nas kontaktirati i putem e-maila:
readerstories@birn.eu.com.

Možete da nas kontaktirate i putem društvenih mreža:

Facebook: @balkaninsight
X (formerly Twitter): @balkaninsight