Književni čas Žarka Milenkovića u Beogradu

Književni čas Žarka Milenkovića (prvi s leva) u Beogradu (Foto Dom kulture Gračanica)

U okviru ciklusa razgovora o savremenoj poeziji „Stihoterapija“ koji se održava u biblioteci „Filip Višnjić“ na Voždovcu u Beogradu je 8. februara gostovao pesnik Žarko Milenković.

On je sa Markom Đorđevićem i Galom Odanović razgovarao o svojoj poslednjoj zbirci pesama „Svakodnevno ubijanje života“ (Arhipelag, 2022), o najvažnijim motivima te zbirke, unutrašnjim procesima koji prethode nastanku pesme, ironiji, autoironiji, smehu i popularnoj kulturi i njenom uticaju na savremenu poeziju.

Idejni tvorac „Stihoterapije“ Marko Đorđević je naglasio da je stihoterapijski susret „nežno i oprezno planiran“, a program aktivnosti „utemeljen na saodnosu teksta i čitalačke publike, odnosno umetnički oblikovanog teksta i onih koji tekst doživljavaju“.

„Vođena čitanja i tumačenja mogu voditi do razumevanja i rešavanja problema bitnih kako za pojedinca, tako i za zajednicu, do promena u pristupu određenim situacijama. U deljenju je suština. Naša publika ima potrebu za razmenom. Svaki trenutak samoopažanja, samorazumevanja i izražavanja vodi ka uvidima i idejama koji doprinose svima prisutnima. Prvi gost druge sezone ‘Stihoterapije’ u biblioteci ‘Filip Višnjić’ bio je Žarko Milenković. Prilikom predstavljanja zbirke ‘Svakodnevno ubijanje života’ sa pesnikom smo razgovarali o perspektivi, o pogledu na svet, o kontekstu oblikovanja senzibiliteta pesničkog jezika. Žarko je beogradsku publiku ostavio u najvrednijem stanju u kome pesnik može ostaviti čitaoce – zapitane i zagledane u plavo nebo”, istakao je Đorđević.

Govoreći o pesmama iz ove zbirke, Žarko Milenković je istakao kako ju je pisao iz lične perspektive, trudeći se da sopstveno iskustvo učini univerzalnim:

„Trudio sam se da ne imenujem i da pesme govore o mestima koja se pretvaraju u nemesta i sa te izmeštene pozicije sagledavao užase egzistencijalne jeze. Nisam ni slutio da će se u godini objavljivanja svet survati u nove katastrofe, a da će život knjige i trenutak u kome govorimo o njoj, obeležiti nova, svakodnevna ubijanja života“, naveo je autor.