Ministarstvo raspisalo konkurse za medije

(Foto: mit.gov.rs)

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija raspisalo je devet konkursa za sufinansiranje medijskih projekata. Izdvojeno 337 miliona dinara, što je za 27 miliona dinara više nego prošle godine.

Raspisani su konkursi za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio, televiziju, internet, štampane medije i servise novinskih agencija, za elektronske medije čiji izdavači imaju sedište na teritoriji Kosova i Metohije, za sadržaj namenjen osobama sa invaliditetom, kao i za projekte za unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda.

Raspisan je i konkurs za proizvodnju medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina, kao i konkurs sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona

Rok za podnošenje projekata po raspisanim konkursima je 30. mart, dok je rok za prijavu kandidata za članove komisija 20. mart.

Za sufinansiranje projekata elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji KiM ove godine je izdvojeno 20 miliona dinara, što je dvostruko u odnosu na prethodnu godinu.  To je ujedno i konkurs u kome su sredstva najviše povećana u odnosu na prošlu godinu

Više novca opredeljeno je i za sufinansiranje medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina, za one koji su namenjeni pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona, kao i za one koji su namenjeni osobama sa invaliditetom.  Dok je prošle godine za medijske sadržaje na jezicima nacionalnih manjina izdvojen 41 milion dinara, ove godine je iznos povećan iznos za 20 odsto, što znači da je opredeljeno 49.2 miliona dinara.

Kada su u pitanju projekti za proizvodnju sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom, ove godine je izdvojeno 18 miliona dinara, što je za tri miliona dinara više nego lane.

Za projekte proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona ove godine je opredeljeno 34.8 miliona dinara, dok je prošle godine bilo odvojeno 3.8 miliona dinara manje.

Za štampane medije, novinske agencije, radio i televiziju, izdvojena su sredstva na nivou prošlogodišnjih.

To znači da je za televiziju opredeljeno 75 miliona dinara, štampane medije i servise novinskih agencija 42 miliona, a za radio 34 miliona dinara.

Takođe, i  budžet konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja za internet medije isti je kao lane – 34 miliona dinara.

Novac koji Ministarstvo dodeljuje za sufinansiranje projekata stručne edukacije, unapređenja profesionalnih i etičkih standarda i istraživanja u oblasti javnog informisanja isti je kao i u 2023. godini – 30 miliona dinara.

Tekstovi konkursa dostupni su na sajtu Ministarstva informisanja i telekomunikacija.