Ocenite nadležne: Da li su đaci bezbedni u saobraćaju?

(Foto: Radio Goraždevac)
(Foto: Radio Goraždevac)

Pozivamo vas da se pridružite jedinstvenoj i važnoj akciji! Po prvi put, pokrećemo opsežno istraživanje bezbednosti dece u saobraćaju u blizini škola širom srpskih sredina na Kosovu.

Hajde da svi zajedno dokumentujemo stvarno stanje bezbednosti u okolini škola. Važno je da imamo jasnu sliku situacije kako bismo ukazali šta nadležni treba da urade po ovom pitanju.

Hajde da vidimo šta su nadležni obećali a nisu uradili i da zahtevamo obrazloženje i reakciju.

Kraj školske godine služi zaključivanju ocena, ali hajde da zajedno zaključimo ocenu nadležnim institucijama za bezbednost dece u saobraćaju. Da vidimo da li su prošli ili moraju na popravni u avgustu.

Vaši odgovori su nam veoma važni. Popunite upitnik i uključite se u kampanju da učinimo sve što možemo da bi nam deca od septembra bila bezbednija.