Udruženja novinara na Kosovu podržavaju preporuke iz OEBS-ove regionalne konferencije o bezbednosti novinara

Udruženje novinara Srbije (Foto: UNS)

Udruženje novinara Kosova i Udruženje novinara Srbije na Kosovu podržavaju zaključke i preporuke sa regionalne konferencije o sigurnosti novinara organizovane od strane Misije OEBS-a na Kosovu 14. feburara.

Predsednici dva udruženja, Shkëlqim Hysenaj i Budimir Ničić, podržavaju inicijativu stvaranja komisije za istraživanje slučajeva ubijenih i nestalih novinara na Kosovu i pozivaju organe i institucije pravde za sprovođenje zakona da obezbede posebnu zaštitu za novinare i da blagovremeno procesuiraju sve slučajeve za zločine počinjene nad novinarima na Kosovu. Predsednici su se takođe saglasili da ostvore bližu saradnju sa organima reda kako bi se slučajevi koji uključuju novinare i druge medijske profesionalce sproveli sa prioritetom i očekuju od tužilaštva da u najkraćem mogućem roku rasvetle slučajeve ubijenih i nestalih novinara.