KFOR donirao lekove Domu zdravlja u Goraždevcu

Italijanski kontingent Multinacionalne borbene grupe zapad je obezbedio niz donacija lekova, uz podršku Italijanske Nevladine organizacije “Perigej” u korist bolničkih apoteka na Kosovu, naveo je danas u saopštenju Italijanski kontigent KFOR-a smešten u Peći.

Takav projekat realizovan je uz Vojnu-civilnu saradnju (CI.MI.C.), u korist ugrožene kategorije stanovništva, predajom više od 13.000 pakovanja opštih lekova po apotekama i raznim bolinicama, među kojima je i Dom zdravlja u Goraždevcu.

Pored Goraždevca lekovi su obezbeđeni i za zdravstvene ustanove u Đakovici, Peci, Prizrenu i Istoku. Ove ustanove imale su problema sa snabdevanjem lekovima neophodnim za kompletiranje medicinske zaštite pacijenata.

Projekat je realizovan zahvaljujući efikasnoj koordinaciji poslova između Nevladine Organizacije, donatora lekova, Centara zajednicke operativne komande (COI) Generalštaba italijanske odbrane i Multinacionalna borbena grupe-Zapad koja je lekove uručila kosovskim zdravstvenim službama.

MNBG-Zapad, pod komandom Pukovnika Ettore Gagliardi nastavlja svoju akciju pružanja podrške zdravstvenog sektora, pored sektora nastave kao osnove za razvoj kosovskog društva.

MNBG-Zapad, pod italjankom komandom, sastavljena je od 185-og padobranskog artilerijskog puka “Folgore”, a sastavljena je od Italijanske, Slovenačke, Austrijske i Moldavske jedinice. Kako je utvrđeno rezolucijom Ujedinjenih Nacija 1244,  dužnost jedinice je da osigura slobodu kretanja za građane Kosova, obezbeđujući sigurnu i zaštićenu sredinu na Kosovu, navodi se u saopštenju Italijanskog KFOR-a.