Svaki pokušaj oslobađanja uzurpirane imovine na Kosovu nailazi na veliki otpor [VIDEO]

Milorad Đoković iz Vitomirice kod Peći, dobio je plac početkom devedesetih od skupštine opštine Peć, na kome je izgradio kuću, koju je morao da napusti 1999.godine. Kada se vratio u svoje selo zatekao je uzurpiranu imovinu, koja mu je odlukom Skupštine opštine Peć oduzeta. Đoković je dobio parnicu na sudu ali do dan-danas ta imovina nije uknjižena na njegovo ime.

“Ovu presudu je ukinula Opštinna Peć (odlukom) o oduzimanju placa i kuce, a (presudom suda) nalaže se, da u roku od trideset dana, nadležna imovinska pravna služba pokrene postupak za povraćaj placa i kuce. Međutim, evo od 27. aprila. 2017 dana pravosnaznosti , Skupština opštine Peć ponovo svojom odlukom, drugom odlukom, prvu odluku je ukinuo sud, i drgu odluku donosi na dan pravosnažnosti presude 27. aprila 2017. godine, oni  ponovo donose odluku i krže pravosnažne odluke suda, kaže Đoković.

Iako postoji presuda, kao i preporuka Ministarstva za lokalnu samoupravu, da se imovina Milorada Đokovica mora uknjižiti na njegovo ime, u opštini nemaju konkretan odgovor na ovo pitanje. Predsednik lokalnog parlamenta u Peći dr. Islam Husaj kaže da će se u narednom periodu ozbiljnije pozabaviti ovim problemom.

“Ovo je jedna odluka koju je skupstina donela 28. aprila 2017. godine, ja sam razmatrao malo ovaj predmet, treba ovaj predmet da predam direktoru za pravno imovisnku delatnost i oni ce da ramatraju ceo slucaj. Mislim da će brzo da daju odgovor šta je upravo, kakva je situacija, i dokle je stiglo sa ovom odlukom”, rekao je Husaj.

I pored činjenice da mnogi poput Milorada Đokovića imaju problema da povrate svoju imovinu, ima i pozitivnih primera. Uzurpator je godinama tvrdio da zemlja u vlasništvu porodice Marka Vukotić pripada njemu, Osnovni sud u Peći je 2016. doneo odluku da se njegova imovina mora osloboditi, a od nedavno on svojom zemljom može da raspolaže.

“U međuvremenu se uspostavilo da su oni gradjansku parnicu protiv mene poveli, tužbu sudu, navodno da se utvrdi čija je imovina.  Oni su samo želeli da sto više odugovlače, na prvom suđenju njih pola nije došlo, na drugom suđenju isto tako pola, zeleli su da odugovlače posebno sto duže, čujem neke ljude oni su samo čekali, pošto su mi dva brata umrala, da i ja i ovaj drugi umre i da njima ta zemlja ostane”, kaže Vukotić.

Marko Vukotić je jedan od onih koji su uspeli da vrate svoju zemlju. Međutim, problema sa uzurpiranom imovinom ima puno, a nadležnima ostaje odgovornost da ih rešavaju.

Skupština u Prištini usvojila je u martu ove godine zakon o naplati poreza na nepokretnu imovinu, koji je stupio na snagu. Prema tom zakonu, kako su tada rekli iz Srpske liste, građanima čija je imovina uzurpirana, neće biti naplaćivan porez za vreme dok je imovina uzurpirana, kao i za prethodne godine u kojima je imovina bila uzurpirana.

______________________________________________________________________

“Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Radija Goraždevac i ni na koji način se ne može smatrati kao stav Evropske unije ili BIRN i AJK