Problemi u obrazovanju srpske zajednice na Kosovu

Srpska zajednica na Kosovu svoj sistem obrazovanja organizovala je u skladusa programom Ministarstva obrazovanja Republike Srbije. Danas se Srbi na Kosovu suočavaju sa problemima dpremanja knjiga, funkcionisanjem osnovnih i srednjih škola u sredinama južno od Ibra, suocavaju se sa tendencijom odlazaka srednjoškolaca na školovanje u centralnu Srbiju kažu naši sagovornici.

Oni koji odluče da ostanu i rade u Kosovskim institucijama imaju problema sa priznavanjem diploma ako su fakultet zavrsili na Univerzitetu u Severnoj Mitrovici.

U mestima kao sto je Goraždevac sve manje mladih se odlučuje da upiše srednju školu, kaže direktor ove škole Žarko Poritć.

,,Počelo je sa poteškoćama, mi ove godine nemamo odeljenje prve godine srednje škole, time se

Zarko Portic

smnjnuju i norme, deca su upisala željene škole izvan Goraždevca i izvan Kosova. Jednostavno nismo imali dovoljan broj učenika, imali smo jednog učenika i nije ni logično, ni normalno bilo sa jednim učenikom i zbog tog učenika formirati odeljenje, a učenik je iskazao posle toga u drugom krugu da upiše šklolu u Mitrovici željenu školu, mislim da je prošao tamo na stomatološkom smeru, sada su ti atraktivni smerovi mnogo povoljniji”.

Srednja škola u Goraždevcu veoma dobro je opremljena, kako u pogledu infrastrukture, tako i u pogledu kvalitetnih kadrova, kaže direktor Žarko Portić.

,,Profesori izuzetno rade svoj posao, poznajemo se, znamo se, mnogo se tu radi, jeste malo otežavajuće za samu tu decu čim su mala odeljenja, nema rivalstva kod njih, naša odeljenja su po tri učenika, čak i kod tri učenika postižu rezultate. U samom Goraždevcu je od 1999 godne 250 mladih završilo fakultete, što se nije dešavalo od 45 do 99 godine”, zaključio je Portić.

Dugi niz godina na Kosovu postoji problem oko nabavke udžbenika za djake, ove godine su učenici neke udzbenike pozajmili a neke sami nabavili kaže direktor gimnazije Sveti Sava Žarko Portić.

Mirjana Kolasinac

Sa druge strane roditelji dece u Goraždevcu imaju velike probleme u nabavci udžbenika za svoju decu.

Mirjana Kolašinac čije dete pohadja školu u ovom selu snalazi se na razne načine.  “Kupujemo, neke dobijaju iz škole, neke kupujemo što nema, svake godine isti problem, tako snalazimo

se”, kaže Mirjana Kolašinac.

Resenje za problem odlaska mladih sa ovih prostora i upisivanje srednjih šklola u ovako malim sredinama je zapošljavanje mladih bračnih parova, každe direktor Srednje škole u Goraždevcu Žarko Portić.

“U srednjoj školi svi koji su se zaposlili, koji su mladi bračni parovi njihova deca idu u osnovnoj školi. Bez zapošljavanja je jednostavno pražnjenje Goraždevca, svi gotovo mladi koji su završili srednju školu su otišli ako nisu našli neki poslić. Jedino mesto koje zapošljava je škola, opština nema pravo zapošljavanja, mi u školi smo zapošljavali tipa popunjavanje normi odlaskom nekih profesora, septembra meseca nama je posle 10 dana otišao profesor koji je vrlo dobar bio, ali je pronašao posao u Beogradu, dobri stručnjaci će vrlo lako pronaći posao. Medjutim Goraždevac će se vrlo lagano i tiho ispraznit.Treba da se mnogo šta promneni u Goraždevcu, da sve funkcioniše od svih struktura, zaista da pravi povratak bude, da se vrati neka porodica, nažalost mi u zadnjih 5, 6 godina da kažemo da smo imali jednu ili dve povratničkih porodica, a tako Goraždevac biološki nece moći da opstane”, zaključio je direktor srednje škole Žarko Portić .

Evropski centar za pitanja manjina (ECMI) je organizacija koja posreduje u procesu ferifikacije diploma,

Aleksandar Arsic

sam proces je prema rečima predstavnika ovog centra počeo 2016 godine. Zahvaljujući uredbi vlade Kosova kojom je omogućeno da se diplome ferifikuju na način da diplome budu u rangu sa svim diplomam fakulteta koji se nalaze na Kosovu. ,,Do sada je ECMI od komisije za ferifikaciju diploma primio 1315 zahteva, za proveru autentičnosti diploma i mi smo pozitivno odgovorili na 1274 zahteva,” kaže službenik zadužen za ovo pitanje Aleksandar Arsić.

,,Pre svega za svršene studnete koji se nalaze u Štrpcu, koji se nalaze u Goraždevcu, koji se nalaze u Gori, ECMI će probati da u narednom periodu proširi tu mrežu opština koje su ovlašćene da primaju aplikacije, kako bi svima onima koji su zainteresovani za ovaj proces omogucilo priliku da ferifikuju svoje diplome. Potrebno je pre svega da svršeni student bude državljanin Kosova, da poseduje Kosovsku ličnu kartu, zatim tu je kopija diplome overena od strane notara, uverenje o položenimm ispitima takodje overeno od strane notara. Moram da kažem i tu se zahvaljuejm pre svega Univerzitu u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mirotivci gde je odlukom senta univerziteta potvrda o polozenim ispitima besplatana za potrebe procesa verifikacija”. Nakon svih tih koraka odlazi se u najlbilžu ovlašćenu opštinu, tamo se popunjava jedna aplikacija, zahtev, ustvari i način na koji se želi dostaviti verifikovana diploma”, zaključio je službenik ECMI Kosovo Aleksandar Arsić.

Verfikacija diploma sa Univerziteta u Severnoj Mitrivici mogća je u tri Opštine na Kosovu. Aleksandar Arsić službenik Evropskog centra za pitanje manjina (ECMI) Kosovo smatra da te tri opštine nisu dovoljne. Kaže da su te tri ovlašnjene opštine koje su ovlašćene da primaju aplikacije svršenih sdudenata, Opština Ranilug, Opština Gračanica i Opština Severna Mitrovica.

______________________________________________________________________

“Ova publikacija je izrađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Radija Goraždevac i ni na koji način se ne može smatrati kao stav Evropske unije ili BIRN i AJK