“Deljenje lepinje”, problemi u procesima zapošljavanja

Balkanska mreža istraživačkog novinarstva (BIRN) je objavila izveštaj o praćenju procesa zapošljavanja pod nazivom „Deljenje lepinje”.

Ovaj izveštaj sadrži podatke prikupljene od juna 2018 – marta 2019. iz neposrednog praćenja 32 konkursa: od kojih je 14 održano uz pomoć britanske kompanije za zapošljavanje, BDO, a preostalih 18 mimo liste BDO-a.

Ovo praćenje zapravo je deo projekta za praćenje procesa zapošljavanja na visokim rukovodećim funkcijama koji je BIRN realizovao u saradnji sa Britanskom ambasadom na Kosovu.

Izveštaj konstatuje da kosovske institucije nisu uspele da sprovedu u delo sporazum koje su potpisale sa Britanskom ambasadom, imenovanjem na visoke funkcije ljudi koji nisu ispunjavali uslove prema ocenama britanskih eksperata.

Od 6 propraćenih slučajeva, samo u jednom je kandidat koji je po proceni BDO-a smatran uspešnim, izglasan od strane poslanika Skupštine Kosova. Ukupno, od početka podrške koju je Britanska ambasada pružila kosovskim institucijama u procesu zapošljavanja, 10 konkursa je završeno tako što su na tražena radna mesta postavljena lica koja se na njih po definiciji ne mogu imenovati.

Izveštaj o praćenju sadrži pojedinosti o konkretnim konkursima, koje ukazuju na povrede i uplitanje izvršeno s namerom da se imenuju lica koja uopšte nisu ispunjavala kriterijume. Iz izveštaja se može pročitati i šta se odvijalo iza kulisa u nekim procesima zapošljavanja propraćenim problemima, kao što je: izbor direktora Agencije za upoređivanje i verifikovanje imovine, izborčlanova Borda Regulatorne kancelarije za energetiku, izbor članova Borda Kosovske agencije za privatizaciju, izbor direktora Poreske uprave Kosova (PUK), izbor članova Borda KOSTT-a, izbor izvršnog direktora Novog energetskog preduzeća Kosova (NKEC), izbor sekretara Ministarstva infrastrukture.

Sa druge strane, kada govorimo o konkursima propraćenim na lokalnom nivou koji su obeleženi problemima nalaze se onaj za izbor Borda Javnog stambenog preduzeća (JSP), proces zapošljavanja članova Borda Priština parkinga, izbor izvršnog direktora Autobuske stanice u Prištini, proces zapošljavanja u preduzeću Hortikultura itd.

U nekolicini slučajeva, BIRN-u nije dopušteno da proprati važne konkurse koje su raspisale kosovske institucije. Vlada Kosova nije prihvatila da BIRN proprati konkurs za bordove 14 javnih preduzeća. Takođe, odbijeno je praćenje konkursa za direktora i zamenika direktora Kosovske policije, ali i za nekolicinu viših funkcija koje je raspisala Kancelarija predsednika Kosova.