Empirika: omogućiti emitovanje RTV Mir iz Leposavića

Uprkos brojnim apelima i saopštenjima medijskih udruženja upućenih široj javnosti, nadležnim institucijama i međunarodnoj zajednici, do danas nije bilo adekvatnog odgovora relevantnih institucija, kao ni lokalnih kablovskih operatera, kojim bi se omogućio nastavak emitovanja programa RTV Mir iz Leposavića. Podsećamo da je 5. januara tekuće godine, a nakon preuzimanja vlasništva nad lokalnim kablovskim operaterima od strane MTS DOO, RTV Mir isključen iz kablovske mreže operatera na severu Kosova, navodi se u saopštenju mreže Empirika.

U pogledu zaštite medijskih sloboda, posebno naglašavamo da Univerzalna deklaracija Ujedinjenih nacija (UN) o ljudskim pravima propisuje da “svako imao pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obaveštenja i ideje bilo kojim sredstvima i bez obzira na granice”. Shodno tome, pravo na slobodu izražavanja predstavlja fundamentalno pravo na kojem se temelji demokratija i podrazumeva skupih ovih prava koja su zagarantovana domaćim zakonima i međunarodnim konvencijama.

Takođe, odluka kablovskih operatera nije u skladu sa Zakonom br. 04/L-44 o nezavisnoj komisiji za medije koji reguliše “prava, obaveze i odgovornosti fizičkih i pravnih lica koja pružaju audio i audiovizuelne medijske usluge”, kao ni Uredbom NKM 2016/1 koja propisuje jasna pravila i procedure o distribuiranju audio i audio-vizuelnih medijskih usluga, a koja obavezuje pružaoce usluga da svim korisnicima obezbede nesmetan pristup na “transparentan, odgovoran i nediskriminatorski način”.

Činjenica je da je ovakvom odlukom kablovskih operatera pogođeno pre svega lokalno stanovništvo, ali i šira javnost koja je u ključnom trenutku ostala uskraćena za objektivno, nepristrasno i profesionalno izveštavanje. Smatramo da nije neophodno podsećati na važnost i ulogu koju mediji imaju u društveno-političkom životu, a pogotovu danas kada je pravovremeno informisanje šire javnosti kao i razmena informacija ključna u borbi protiv epidemije COVID-19 (korona virusa).

Iz ovih razloga pozivamo, pre svih, kablovske operatere sa severa Kosova, VGN i Impuls i SAT, da bez daljeg odlaganja u sistem emitovanja vrate RTV Mir i time pokažu razumevanje za ozbiljnost trenutka u kome se kao društvo nalazimo. Istovremeno, pozivamo MTS DOO da, u vreme najozbiljnijih zdravstvenih izazova po društvo u celini, pokaže visok stepen društvene odgovornosti i omogući pristup kablovskim operaterima ispunjavanje ugovornih obaveza prema RTV Mir-u, navedeno je u saopštenju.

Članice Empirike:

Aktiv, Centar za zastupanje demokratske kulture – ACDC, Centar za prava manjinskih zajednica, EMEG, Forum za razvoj i multietničku saradnju – FDMC, Gračanica Online, Humani centar Mitrovica, Komunikacija za razvoj društva – CSD, New Press, Radio Kontakt plus, RTV Kim, RTV Mir.