FDMC: zaštitni viziri za Dom zdravlja u Goraždevcu i Osojanu [Video]

Forum za razvoj i multiuetničku saradnju iz Gračanice donirao je danas Domu zdravlja u Goraždevcu i Osojanu zaštitne vizire. Donaciju su uručili direktor ove ne-vladine organizacije Dejan Radivojević. Snežana Perić Bogdanović iz FDMC-a je kazala da je cilj da se pomogne zdravstvenim radnicima i ustanovama.

„Tu pre svega mislim na Goraždevac, Osojane, Ranilug, Ugljare i zdravstveni centar u Suvom dolu. To su mesta koje smo mi opremili sa određenim brojem vizirima. Pitali smo njih koliko je vizitra potrebno. Znamo da ovo nije dovoljno jer u svakom slučaju viziri nisu za jednokratnu upotrebnu i to je oprema sa kojom smo mogli da pomognemo našim zdravstvenim radnicima“, kazala je Perić Bogdanović.

Direktorka Zdravstvenog centra u Goraždevcu kaže da im ova donacija znači u svakodnevnom poslu i borbi protiv pandemije.

„Već u razgovoru sa donatorima sam razgovarala da mi treba da dobijemo donaciju ali da do sada nismo imali vizire. Opremljeni smo sa maskama i rukavicama a itekako nam znače ovi viziri“, kaže dr. Stanislava Radović.

Snežana Perić Bogdanović kazala je da su Foum za multietničku saradnju i Inovacioni centr iz Gračanice uradili vizire, tako što je ova nevladina organizacija dopremila materijal a Inovacioni centar volonterski proizveo ovu medicinsku opremu.