Simptomi virusa kod trudnica isti kao kod drugih ali oprez neophodan

U intervjuu za KALLXO.com, direktor Ginekološke klinike Jakup Ismaili rekao je da trenutno na Ginekološkoj klinici u UCCK nema hospitalizovanih pacijenta sa COVID-19. Rekao je da su nedavno testirane tri trudnice i da su se sve pokazale negativni rezultat, što znači da, prema Ismailovu, u Prištini nema pacijenata zaraženih COVID-19. Takođe je napomenuo da su simptomi virusa kod trudnica isti kao i kod drugih, što znači da se i na njih odnosi opšti savet. Međutim, prema njegovim rečima, trudnice su lakše napadnute COVID-19, jer se „imunološki sistem menja u trudnica, i one su podložnije  infekciji i smatra se da su trudnice malo  osetljivije“.