Otvoreni poziv za potencijalnu obuku i zapošljavanje

Using laptop. Group of people at business conference in modern classroom at daytime.

Balkanski forum, Syri i Vizionit i opština Istok pozivaju sve mlade, žene i osobe sa ograničenim sposobnostima, kao i manjinske zajednice (Aškalije, Bošnjake, Egipćane, Rome i Srbe) iz ruralnih i urbanih područja u opštinama Pec, Istok, Klina, Dečani i Junik da se prijave za obuku koja ce im pomoci u njihovoj pripremi, razvoju njihovih ličnih kapaciteta i spremnosti za radno tržište, sa mogućnošću zapošljavanja i pružanje prakse prilikom samozapošljavanja. Ovaj poziv je upućen u okviru projekta „Osnaživanje i zapošljavanje mladih, žena i drugih grupa sa posebnim potrebama u pet opština na Kosovu, koji finansira Evropska unija, a sprovode Syri i Vizionit, Balkanski forum i Opština Istok.  

Ko ima pravo da aplicira?
Svi mladi, žene i osobe sa ograničenim sposobnostima, kao i manjinske zajednice (Aškalije, Bošnjaci, Egipcani, Romi i Srbi) iz ruralnih i urbanih područja u opštinama Peć, Istok, Klina, Dečani i Junik.

Način i rok apliciranja
Svi zainteresovani mogu se prijaviti onlajn, popunjavanjem obrasca ovde https://docs.google.com/forms ili možete doći u našu kancelariju da obrazac popunite u fizičkom obliku. Kancelarije se nalaze u ulici Isa Demaj 14, 30.000 u Peći.

Više informacija možete dobiti na broju telefona +383 39 423 240