Učenje na daljinu, izazovi nastavnika i učenika iz redova zajednica

Učenje na daljinu (Foto: BIRN)

Od javljanja prvih slučajeva koronavirusa na Kosovu, jedna od zajednica koja je dala veliki doprinos u upravljanju ovom situacijom bila je upravo zajednica nastavnika.

Čas u školi a više na internetu, nastavnici su morali da drže nastavu i pomažu učenicima da ne zaostaju u nastavi.

U priči za KALLXO.com, dve nastavnice govore o izazovima sa kojima su se suočile tokom pandemije.

One kažu da je najveći problem bio to što mnogi učenici nisu imali uređaje kojima bi mogli da pohađaju onlajn nastavu.

Indra Jašari, nastavnica iz romske zajednice u školi „Tefik Čanga“ u Uroševcu, ispričala je kako je bila prinuđena da u jednoj kući okupi 3-4 učenika, koji su koristili isti telefon ili računar, kako ne bi zaostali sa lekcijama.

„Zajednice Roma, Aškalija i Egipćana nisu imale uređaje, lap top računare i telefone za pristup onlajn obrazovanju. Razgovarale smo sa ostalim roditeljima, da okupimo decu u jednoj kući i da nastavu održimo svima njima zajedno“, kaže nastavnica Jašari.

„Kao nastavnica, nisam se osetila dobro, kada sam videla poteškoće sa kojima se susreću deca iz zajednica. Zašto deca iz zajednica uvek zaostaju kako u onlajn nastavi tako i u redovnoj nastavi“, kaže nastavnica Jašari.

Ivana Mišković, nastavnica srpskog jezika u Ekonomskoj školi u Lapljem Selu u Gračanici, kaže kako je na početku pandemije bilo teško reći učenicima da neko vreme neće dolaziti u učionice i da će se časovi održavati putem interneta.

I nastavnica Mišković takođe ističe da su se učenici iz romske zajednice u Gračanici teže uključili u onlajn nastavu, zbog nedostatka uređaja.

Obe nastavnice su takođe podelile zanimljive trenutke koji su im se dogodili tokom onlajn nastave, kada su roditelji dece bili uključeni u nastavu ili slučajevi kada su deca ostavljala otvoren laptop a da uopšte nisu bila tu.

Ova serija BIRN-ovih članaka omogućena je podrškom Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK).