Obrazovanje donosi promene, povezuje ljude i otvara horizonte dobrog razumijevanja

Elida Nuri, analitičarka zagovaranja i komunikacije UNFPA Albanija, ističe prednosti koje saradnja mladih donosi u regionu zapadnog Balkana.

Ovaj intervju vodimo jer UN blisko surađuje sa RYCO na zajedničkom projektu. Zašto podržavate RYCO i njegovu misiju?

Pronašli smo snažnog partnera u RYCO-u, jer je to međuvladina organizacija koja promoviše i jača pomirenje, poverenje, saradnju, mir i dijalog na zapadnom Balkanu kroz programe razmene mladih sa fokusom na obrazovne, kulturne, građanske i društvene aktivnosti, entitet vođen mladima koji čini sve napore na promociji programa interkulturne razmene mladih i omladinske saradnje na zapadnom Balkanu za koje verujemo da će imati koristi od izgradnje mira i pomirenja u ovoj podregiji, toliko potrebnih i toliko promovisanih od strane UN-a širom sveta iz perspektive zasnovane na ljudskim pravima .

Kako RYCO-ov rad doprinosi postizanju COR-a?

Ciljevi održivog razvoja (COR) dugoročni su ciljevi o kojima su se složile sve vlade i društva, uključujući i zemlje zapadnog Balkana. Svih 17 COR postići će se samo ako svi ljudi, institucije i organizacije civilnog društva rade zajedno. Verujemo da RYCO, kroz svoju misiju i intervencije za i sa mladima, ima snažnu ulogu u postizanju COR16 za promociju mirnih i inkluzivnih društava za održivi razvoj na zapadnom Balkanu, kako bi pružio pristup pravdi svim mladim ljudima, posebno onima koje je teško pristupiti ili iz ugroženih grupa i pružaju model efikasne, odgovorne i inkluzivne institucije uz pomoć UN-a i drugih međunarodnih organizacija.

Zašto vredi podržati interkulturni dijalog i prekograničnu saradnju za UN i zašto su ta pitanja važna za zapadni Balkan?

UN su zabrinuti da dugotrajni nedostatak napretka na izgradnji poverenja, konstruktivnom dijalogu i pomirenju na zapadnom Balkanu predstavlja ključni rizik za stabilnost u regiji i šire. S’ toga se, također na temelju zamaha stvorenog EU strategijom angažmana za zapadni Balkan za 2018. godinu, koja pomirenju daje presudan značaj za osiguravanje trajnog mira u regiji, UN zalaže za jačanje svog angažmana i delovanja kako bi se pomoglo u rešavanju strukturnih i sa njima povezanih izazova. Zajednički napori sa RYCO-om za interkulturni dijalog i prekograničnu saradnju u skladu su sa prioritetima UN-a za prevenciju i održavanje mira, kao i sa Agendom 2030 i COR-ima, i dopunjuju rad nacionalnih i međunarodnih aktera (EU, OSCE i drugi) sa svojim programskim i drugim kapacitetima na stupovima mira i sigurnosti, ljudskih prava i razvoja.

Šta na kraju želite postići kampanjom YOUth Inspired by Peace i projektom u okviru kojeg se ova kampanja sprovodi?

Zaista se nadamo da su mladi na zapadnom Balkanu i šire nadahnuti onim što su njihovi vršnjaci učinili i postigli kroz naš zajednički projekat, pokazujući da smo svi toliko slični i da imamo mnogo lepšu kulturu, umetnost, celoživotne veze, više zajedničkih stvari nego biti zaglavljeni u prošlosti i podeljeni starim narativima ili govorom mržnje. Verujemo da mladi mogu i hoće napraviti promenu.

Jedan od događaja kampanje predviđa osvetljenje/osvetljavanje škola u međukulturalnim opštinama širom regije. Kakvu poruku želite da prenesete kroz ovu aktivnost?

Pa, škola je simbol obrazovanja i mogućnosti. Obrazovanje donosi promene, obrazovanje povezuje ljude, obrazovanje otvara čitave horizonte dobrog razumevanja i solidarnosti i uzajamnog poštovanja za sve, bez ikakve diskriminacije zbog etničke pripadnosti, jezika, pola ili roda, socijalne ili ekonomske pozadine. A obrazovanje pruženo na adekvatan i kvalitativan način u vrlo ranom uzrastu formira građansku mladež i gradi pojedince koji će stvoriti tolerantnije i razumljivije okruženje za sebe i ostale u svojoj zajednici. Dakle, škole i učitelji igraju značajnu ulogu, bez obzira gde se nalazili u regiji, svi bi trebali biti sigurna i mirna mesta koja mladima mogu pružiti životne veštine i omogućiti pristup, biti inkluzivni i prihvatljivi za sve bez ikakve diskriminacije, tako da bi škole trebale biti pozitivno svetlo koje će sijati.

RYCO takođe vrši interkulturalne razmene za mlade u regiji, koje su po vašem mišljenju koristi od te razmene i mogućnosti za potencijalne korisnike?

Kao što sam gore navela, verujemo da takve razmene pomažu mladim ljudima da bolje razumiju i sami se uvjere da njihovi vršnjaci žive u sličnom okruženju, suočavaju se sa istim problemima i izazovima, a nadamo se da će im okupljanje i udruživanje snaga pružiti više ideja za dugoročno pronalaženje rešenja za njihovu generaciju. Mogu se umrežiti, mogu učiti jedni od drugih, mogu se nadahnjivati i smišljati inovativne ideje za bolji region.

Planiraju li UN nastaviti suradnju sa RYCO?

Za UN su mladi, njihovo obrazovanje i odgoj u sigurnom mirnom tolerantnom inkluzivnom prihvatljivom okruženju kontinuirani cilj, koliko god su mladi ciljna skupina UN-ovih intervencija i partneri u provođenju takvih intervencija. Tako će RYCO, kao omladinska organizacija sa jasnom saradnjom i mandatom i misijom za izgradnju mira, i dalje biti ključni partner na zapadnom Balkanu za izgradnju otpornih mirnih društava u regionu.

Konačno, koju biste poruku želeli da uputite mladim ljudima iz regiona?

Razgovarajte jedni sa drugima, slušajte se, surađujte i prihvaćajte se bez ikakvih predrasuda, budite promjena koja je potrebna regiji.