Briga o starijima

Ranko Kostić je službenik srpske nacionalnosti u Opštini Klina. U vreme kada se je ceo svet, kao i Kosovo, suočavao sa nepoznatom pandemijom COVID-19, dok je vladala veoma velika panika skoro svuda, a ljudi bili izolovani, Kostić je odlučio da postupi potpuno drugačije.

On je odabrao da se u to vreme brine o starijima i najugroženijim osobama.

Ranko Kostić je službenik za integraciju zajednica u opštini Klini i tokom pandemije se brinuo i o zajednicama koje žive u ovoj opštini, ali i Albancima.

„Posećivali smo ih svaki dan jer sam od prvog dana bio uključen u Krizni štab opštine Klina“, dodaje Kostić.

Sa jednim vozilom Kostić je pomogao mnogobrojne porodice u okolini Kline. Stariji su bili zajednica kojoj je posvetio najveću brigu, obezbeđujući im hranu i lekove.

Gašić Spasenka, koja živi samo sa svojim mužem u jednom selu u Klini, je rekla da ih tokom pandemije niko nije posećivao, osim Ranka Kostića.

„Ja samo mogu da se zahvalim Ranku Kostiću. On je mom mužu donosio lekove, i to ne samo jednom već puno puta. Donosio nam je brašno. Šta god nam je bilo potrebno, njemu bi se obratila. Nije bio niko drugi da se interesuje, pita nas kako živimo“, govori Gašić Spasenka.

„Zajedno sa medicinskom sestrom Šarković Milicom, koja je raspoređena na dužnost medicinske sestre u srpskom selu Videja, posetili smo povratnike na teritoriji opštine Klina i na vreme smo im davali terapiju koju im je lekar propisao. Ovo smo radili svaki dan. Takođe smo pomagali i sa prehrambenim proizvodima. Uzimali bi listu od ljudi koji su imali svoje potrebe, kupovali stvari i zatim im nosili kući“, dodaje Kostić.

On i dan danas, kada je prošlo više od godinu i po dana od početka pandemije, pomaže ugroženim osobama na teritoriji Kline.

Kostić kaže da je često davao pomoć i iz korpe njegove porodice.

„Svakodnevno sam izlazio na teren. Išao od kuće do kuće i već 17 godina radim ovde. Znam ko je ugrožen, a ko ne. Davao sam i iz moje kuće, moje proizvode. Pasulj, krompir, meso sam davao ugroženima“, navodi Kostić.

Ova serija BIRN-ovih članaka omogućena je podrškom Misije Ujedinjenih nacija na Kosovu

(UNMIK).