Mladi zapadnog Balkana pokazuju duh saradnje

Jednomesečna kampanja koju je organizovala Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) za potsticanje saradnje mladih u regionu zapadnog Balkana zaključena je 31. maja.

Kampanja „MLADI inspirisani mirom“ čiji je cilj bio okupiti mlade iz regiona radi podizanja svesti i povećanja napora na izgradnji mira i pomirenju među mladima sprovedena je u saradnji sa Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) i uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za izgradnju mira (UNPBF)

“Ova vrsta projekata podstiče našu energiju i ona u RYCO unosi novi duh”, rekao je generalni sekretar RYCO Albert Hani tokom dvodnevne konferencije o saradnji mladih na zapadnom Balkanu koja je ovog meseca održana u Tirani, u Albaniji.

Projektom je šest škola u etnički mešovitim gradovima širom regiona osvijetljeno plavom bojom kao simbol premošćavanja postojećih razlika među mladima.

Kampanja je takođe obuhvatila promotivne aktivnosti kroz intervjue sa nastavnicima i studentima uključenim u projektne aktivnosti.

„Volela bih nastaviti sarađivati sa svojim vršnjacima i u budućnosti i bez predrasuda jer sam naučila puno za njihovu kulturu“, rekla je Izabela Lako, studentica iz Albanije koja je sarađivala u projektnim aktivnostima RYCO.

“Do mira možemo doći samo osvrćući se na prošlost i koristeći sve ove stvari koje su se dogodile da ih ne bismo ponovili”, rekla je Tereza Vujošević, devojka iz Crne Gore.

“Mir je važan kako bi zapadni Balkan mogao postići željeni prosperitet koji se može postići samo stalnim prisustvom međukulturnog dijaloga”, rekla je Irena Strejkić, učiteljica u školi “SEPUGS Vasil Antevski – Dren” u Skoplju, Severna Makedonija .

Od marta 2020. godine, partneri RYCO i UN takođe su se angažirali sa 24 školska nastavnika iz regije i razvili alate za jačanje interkulturnog dijaloga u regiji.

 “Ostaju otvorena pitanja vezana za izgradnju mira, pomirenje, upotrebu govora mržnje na zapadnom Balkanu, koje organizacija kao što je RYCO i rad kojim se bavi projektima kao ovaj može adresirati”, obratila se prisutnim na konferenciji u Tirani stalna koordinatorica UN-a u Albaniji, Fiona McCluney.

Istorijat

O kampanji

Kampanja „MLADI inspirisani mirom” sprovodi se u okviru zajedničkog projekta UN-RYCO „Podržavanje kolektivnog vođstva Zapadnog Balkana u pomirenju“, koji finansira UN-ov Fond za izgradnju mira. Sprovode ga Regionalna kancelarija za saradnju sa mladima (RYCO) i tri agencije UN-a – UNDP, UNFPA i UNICEF. Cilj projekta je da izgradi kapacitete i da se da podrška RYCO, da osnaži mlade ljude da se njihov glas čuje u javnim procesima donošenja odluka koji utiču na njihov život, kao i da ojača njihovu ulogu u izgradnji i održavanju sigurnog i mirnog okruženja za sebe i svoje zajednice.

O RYCO-u

RYCO je nezavisno funkcionalni institucionalni mehanizam koji su osnovali učesnici iz šest zemalja Zapadnog Balkana (ZB 6): Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija sa ciljem promovisanja duha pomirenja i saradnje između mladih u regionu kroz programe razmjene mladih. Sporazum o uspostavljanju RYCO-a potpisalo je šestoro premijera sa Zapadnog Balkana tokom Samita berlinskog procesa u Parizu, 4. jula 2016