Peć: Policija izrekla kaznu od 500 evra licu koje nije poštovalo meru izolacije

Nakon povećanja broja obolelih od COVID-19 i novih mera Vlade Kosova, Kosovska policija, Regionalna uprava policije u Peći, aktivna je u sprovođenju i primeni ovih mera, saopšteno je iz Regionalne direkcije policije.

Policija regiona Peć usredsređena je posebno na javni prevoz, tržne centre, zatvorene poslovne objekte i poštovanje radnog vremena prema najnovijoj odluci Vlade

Pored gore navedenog, kosovska policija nailazi i na slučajeve kada građani pogođeni Covid-19 ne poštuju Smernice NIJZ-a čak ni nakon potvrde da su inficirani virusom COVID-19

Dana 25.08.2021. Oko 17:00 časova, Policijska stanica u Peći je obaveštena da u restoranu – lokalnom u naselju četvrti region u Vitomerici u Peći, stoji osoba: B. H. koja je bila pogođena virusom COVID -19.

Istu je policija kaznila novčanom kaznom u iznosu od petsto evra prema odredbama Zakona o sprečavanju i borbi protiv pandemije COVID-19.

Ovom prilikom Kosovska policija apeluje na sve građane da poštuju odluke Vlade i NIJZ. Samo na ovaj način možemo smanjiti broj zaraženih i zaštititi javno zdravlje.