NKM: Regionalni sastanci sa javnim emiterima o izbornoj kampanji

Nezavisna komisija za medije sa emiterima iz Peći (Foto: Radio Goraždevac)

Izvor: Radio Goraždevac

Nezavisna komisija za medije (NKM) organizovaće tokom ove nedelje konsultativne sastanke sa licenciranim medijima, kako bi razgovarali o izbornom procesu tokom lokalnih izbora koji su zakazani za 17. oktobar 2021. godine. 

Na ovim sastancima prisustvovaće predsednik Nezavisne komisije za medije Dževat Latifi, zamenik izvršnog direktora Faruk Redžaj i direktori ili urednici medija.

Nezavisna komisija za medije sa emiterima iz Peći (Foto: Radio Goraždevac)

Na ovim sastancima će biti reči o obavezama medija prema Zakonu o izborima i podzakonskim aktima NKM-a. Biće predstavljena Izborna upustva koja određuje Nezavisna komisija za medije i prethodna iskustva ovog tela, tokom pokrivanja izbornih kampanja u prošlosti.

Predstavnici regulatornog tela za elektronske medije na Kosovu će prema agendi saslušati sa kakvim se izazovima i poteškoćama suočavaju lokalni mediji.

Sastanci će biti održati u 5 regiona na Kosovu: Peći, Prizrenu, Mitrovici, Gnjilanu i u Prištini.

Sastanci su organizovani u skladu sa Covid merama koje su na snazi, uz podršku misije OEBS-a na Kosovu.