Kosovski ustavni sud doneo rešenje i podsetio da presuda o manstirskoj zemlji nije sprovedena

Manastir Visoki Dečani (Foto: Radio Goraždevac)

Kosovski Ustavni sud doneo je ove nedelje Rešenje kojim je konstatovao da nije izvršena presuda iz 2016. godine, a kojom se potvrđuje vlasništvo manastira Visoki Dečani nad 24 hektara zemlje koju ovaj manastir koristi.

Kosovski ustavni sud saopštio je danas da su njegove odluke obavezne za pravosuđe i sva lica i institucije Kosova, kao i da putem svojih mehanizama, na periodičan način procenjuje izvršenje svojih presuda.

U slučaju neizvršenja odluke, ovaj sud može da donese rešenje o neizvršenju a koje se objavljuje u Službenom listu i o tome se informiše državni tužilac.

Sud je ovakvo rešenje doneo ove nedelje, tj. na sednici održanoj 22. septembra ove godine i obavestio je tužioca, da još uvek nije izvršena presuda od 19. maja 2016. godine, a povodom zemlje manastira Visoki Dečani.

U odluci su podsetili da je podnosilac zahteva, tj. manastir Visoki Dečani, osporavao dve odluke Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na Kosovsku agenciju za privatizaciju, odnosno njihove odluke od 12. juna 2015. godine, tvrdeći da je došlo do povrede prava i osnovnih sloboda koje su zagarantovane članovima: 24 [Jednakost pred Zakonom], 31 [Pravo na pravično i nepristrasno suđenje], 32 [Pravo na pravno sredstvo], 46 [Zaštita imovine] i 54 [Sudska zaštita prava] Ustava, i članom 13 (Pravo na delotvorni pravni lek) Evropske konvencije o ljudskim pravima.

„Nakon procene navoda podnosioca zahteva, Sud je utvrdio da su dve osporene odluke od 12. juna 2015. godine Žalbenog veća Posebne komore Vrhovnog suda nevažeće, da su dve odluke Specijalizovanog veća za imovinu Posebne komore Vrhovnog suda od 27. decembra 2012. godine odnosno [br. SCC-08-0026 i br. SCC-08-0227], konačne odluke, obavezne, i, kao takve su res judicata“, podsetili su danas iz Ustavnog suda.

Više od pet godina nakon što je izrečena presuda, Ustavni sud je još jednom precizirao da njihova odluka nije izvršena, jer odgovorni organi nisu preduzeli potrebne mere za njihovo potpuno izvršenje.

„Sprovođenje konačnih odluka je temeljni princip vladavine prava, kao osnovna vrednost ustavnog poretka Kosova“, naveli su iz ovog suda.

Podsetimo, nakon 16 godina sporenja oko vlasništva nad manastirskom zemljom u opštini Dečani, Ustavni sud Kosova doneo je maja 2016. godine, odluku kojom je potvrdio prethodnu odluku Vrhovnog suda iz 2012. o potvrdi vlasničkog prava manastira Visoki Dečani nad 24 hektara sporne zemlje.

Odluka je tada dovela do oprečnih reakcija u kosovskom društvu, najnegativnijih od strane rukovodstva opštine Dečani, koja do danas odbija da primeni odluku suda i zemlju u katastru zavede kao manastirsku.

Tokom proteklih godina međunarodni zvaničnici upućivali su apel kosovskim vlastima da sprovedu odluku Ustavnog suda Kosova iz 2016.

Manastiru 1946. oduzeto 700 ha

Manastiru Visoki Dečani je 1946. godine oduzeto 700 hektara zemlje. Međutim, država Srbija 1997. godine vraća manastiru 24 hektara, što zajedno sa dvadesetak hektara, koliko je manastir imao do tada – čini 55 hektara zemlje.

Vraćenih 24 hektara je redovno ubeleženo u katastar, ali ih nakon 1999. lokalna kosovska vlast ne priznaje. Iako manastir i dalje koristi tu zemlju, opštinske vlasti počinju da osporavaju vlasništvo manastira nad tih 24 hektara.

UNMIK je tada odlučio da Manastir nastavi da koristi ovo imanje sve do rešavanja spora na sudu.