Kakvi su uslovi prilikom zapošljavanja mladih?

Potrebni su nam vaši odgovori za narednu priču u kojoj istražujemo da li su uslovi i prava mladih i ugroženih grupa prilikom zapošljavanja jednaki?