Bogoljub Karić podneo zahtev za promenu datuma rođenja

Karići (Foto: Bogoljub Karić/Instagram)

Biznismen Bogoljub Karić traži od nadležnih organa da mu promene godinu rođenja i upišu da je 20 godina mlađi. Kako navode beogradski mediji, on smatra da stanje njegovih krvnih sudova dokazuje da je sposoban da živi kao daleko mlađi čovek.

Zahtev je, kaže, zasnovan na važećim zakonima i nespornim činjenicama, a razlozi za podnošenje zahteva nisu samo lične prirode.

Naprotiv, “kao jedinstvena ličnost u savremenoj srpskoj istoriji”, kako kaže u saopštenju, “Bogoljub Karić neumorno promoviše čovekoljublje”, pa je i taj zahtev podneo u ime svih, koji se bez obzira na godine života osećaju sposobnim da rade i budu “posvećeni dobrobiti ne samo svoje porodice, kao najsigurnijeg mesta, nego i društva kao celine, koji ne žele da se penzionišu i budu na teretu budžetu Republike Srbije, Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja i Fondu zdravstvenog osiguranja, koji ne žele prava iz tih fondova, da ne bi umanjili sredstva, koja bi pripala drugim ljudima, kojima su stvarno potrebna”.

Kako se dodaje u zahtevu koji je njegov advokatskim tim zvanično i uputio Gradu Kragujevcu, Karić je zahtev podneo u ime svih ljudi koji kao i on misle da “čovek nikada nije star, dok god se oseća mladim i sposobnim da radi” i da niko osim Boga nema pravo da određuje do kada ćemo biti na ovom svetu, do kada ćemo raditi i stvarati i da zakoni koji čoveka samo zbog datuma rođenja proglašavaju starim i nepodobnim za rad moraju da se menjaju, a do tada i nakon toga, svako treba da ima pravo da se razmotri njegov zahtev, kao što je zahtev Bogoljuba Karića.

Kako navode beogradski mediji, biznismen je svoj zahtev predao 17. januara 2022, a u obrazloženju se, pored zakonske potpore, navodi i da bi Bogoljub Karić prema podatku da je rođen 1954. godine, bio star čovek, što “ne odgovara njegovom ličnom stanju”.

“U matičnu knjigu rođenih u opštini Peć upisan je podatak da je Bogoljub Janićija Karić rođen 17.1.1954. godine. Prema tom podatku, a shodno propisima Republike Srbije, Bogoljub Karić bi na dan podnošenja ovog zahteva bio star čovek, sa svim pravima starog čoveka, a bez ikakvih obaveza prema državi, što ne odgovara stvarnom ličnom stanju Bogoljuba Karića i nije u skladu sa navedenom odredbom člana 194 Ustava Republike Srbije”, navodi se u zahtevu koji je Karićev tim poslao nadelženima u Kragujevcu.

(Foto: Bogoljub Karić/Instagram)

Starenje je, kako obrazlažu, vreme u kome vitalne funkcije počinju da opadaju, a intelektualne i seksualne snage da se umanjuju. Prema Ssvetskoj zdravstvenoj organizaciji starošću se smatra vreme između 75. i 90. godine, dok u Srbiji te vremenske odrednice nema, nego se starima smatraju svi stariji od 65 godina.

Ta granica starosti od 65 godina, što je i vreme za “starosnu” penziju je, kako se navodi, u suprotnosti i sa Zakonom o radu i sa drugim zakonima, koji omogućavaju rad bez ograničenja godina života, odnosno do kraja života.

“Bogoljub Karić ne želi da se penzioniše i da bude na teretu budžetu Republike Srbije, Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja i Fondu zdravestvenog osiguranja. Ne želi prava iz tih fondova, čijim ostvarivanjem bi umanjio sredstva koja bi pripala drugim ljudima kojima su stvarno potrebna. Naprotiv, on želi da radi još najmanje 20 godina punom snagom i da puni budžet Republike Srbije, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja, Fond zdravstvenog osiguranja i sve druge državne fondove, kao što je i dož sada radio”, tvrde u obrazloženju.

U zahtevu se takođe, kao argument navodi i zdravstveno stanje Bogoljuba Karića:

“Pravo da to traži daje mu i medicnska nauka, prema kojoj je čovek star onoliko koliko su mu stari krvni sudovi, pa se kaže da krvni sudovi ne odgovaraju uvek podacima iz matične knjige. Bogoljub Karić je nesporno, izuzetnog psihofizičkog zdravlja i stanja, pa biološki fizički i pshički ima daleko manje godina, barem 20 godina manje od onoliko koliko proizlazi iz upisanog podatka u matičnoj knjizi, zbog čega je taj podatak potrebno promeniti u skladu sa odgovorom na pitanje: Kada počinje život, a kada život postaje ljudsko biće? Ovo pravno, filozofsko i medicinsko pitanje, staro je koliko i sama nauka. Reči i sklopovi reči koje se koriste u argumentaciji po ovom pitanju važniji su nego kod bilo kog drugog pitanja o čoveku. Njima se određuje ne samo značenje nego i vrednosni okvir u kome će se ovo pitanje percipirati, razmatrati i vrednovati. Da li dete postaje čovek već momentom fizičkog rođenja, ili kasnije i kad kasnije?”, pitaju se.

Na kraju zahteva citirana je i pesma “Ako” Radjarda Kiplinga, koja, kako je objašnjeno, kao da je napisana za Bogoljuba Karića, koji je, kako piše u zahtevu, upravo 1974. godine “rođen kao ličnost”.

“On od tada pa sve do danas, vedrim duhom, energijom, vizijom, marljivošću, iznova stvara ono što su mu drugi srušili, biva predmet uvreda, ali sam nikoga ne vređa i uvek mašta o lepšem i boljem svetu za sve ljude, a maštanje mu nije cilj. Tada, te godine je zapravo rođen Čovek Bogoljub Janićija Karić, pa je to godina koja mora biti upisana kao godina njegovog rođenja i u matičnoj knjizi, zbog čega je podnesen ovaj zahtev”, zaklučuju.