Struja poskupela

Ilistracija (Foto: Kossev)

Odbor Regulatorne kancelarije za energetiku danas je jednoglasno usvojio odluku o povećanju tarifa električne energije za kućne potrošače koji mesečno troše preko 800 kilovata.

Prema rečima predsednika odbora RKE Imera Fejzulahua, potrošači koji potroše preko 800 kWh će od sutra plaćati 12,5 centi po kilovatu za višu i 6 centi za nisku tarifu.

Šef Borda RKE je, ističući da su promenili granicu predložene tarife sa 600 na 800 kilovata i da to neće važiti za privredu, naglasio da će za potrošače koji troše do 800 kWh struja koštati 7 centi za dnevnu tarifu i 3 centa za noćnu tarifu, i biće subvencionisana sredstvima Vlade Kosova.

“Za potrošače koji potroše preko 800 kWh mesečno, niska tarifa (noćna) će koštati oko 6 centi, a visoka tarifa (dnevna) oko 12 centi. Istovremeno, za potrošače do 800 kWH niska tarifa je 3 centa, visoka oko 7 centi. Dakle, i ovi potrošači imaju koristi od subvencije koja postoji za potrošnju do 600 kWh, ali istovremeno i preko 800 kilovata, tako da obe kategorije imaju koristi od subvencije Vlade Kosova”, naglasio je Fejzulahu.

Predsednik UO RKE je rekao da će, na osnovu proračuna, kod potrošača koji troše do 1.000 kilovata povećanje iznositi oko 10 evra.

“Na osnovu kalkulacija koje smo izneli u izveštaju, oni koji potroše do 1.000 kilovata struje imaće povećanje u proseku za oko 10 evra u narednih mesec dana. Od potrošača zavisi koliko struje troše danju ili noću. Odluka će se primenjivati od sutra, kada će stupiti na snagu. Potrošačima će se do tog datuma obračunavati postojeće tarife, dok će se od sutra, 9. februara potrošnja obračunavati po novim tarifama za deo potrošača sa preko 800 utrošenih kWh. Ove tarife ostaju na snazi do 31. marta 2023. godine kada je na redu redovna revizija cena struje, kako je definisano zakonima na snazi”, rekao je Fejzulahu.

On je zaključio da nezadovoljie mogu da se žale sudu, dodavši da će RKE preispitati svaku odluku koja dođe iz pravosudnih institucija.

“Svaka stranka ima pravo da osporava odluke RUE pred sudom. Na osnovu konačne odluke suda, mi ćemo preduzeti dalje korake. Svi oni koji nisu zadovoljni ovom odlukom Upravnog odbora RKE imaju pravo žalbe nadležnim sudovima na Kosovu”, rekao je on.

Inače, od 2017. godine na Kosovu ne postoji tarifni blok za domaćinstva.