Nema Lazareve subote bez Lazarica iz Gotovuše

(Foto: Lazarke iz Gotovuše)

Danas je Lazareva subota, jedan od najvažnijih dana za hrišćane, koji najavljuje Vaskrs, a prethodi Cvetima. Prazniku se posebno raduju deca, zbog cveća i zvončića, pa se često doživljava i kao dečji praznik. Posebno se svečano obeležava u Gotovuši.

Praznik poznat i kao Vrbica od davnina se posebno svečano proslavlja u Sirnićkoj župi. I to sa čuvenim Lazaricama ili Lazarkama.

Devojčice i devojke obučene u narodnu nošnju idu od kuće do kuće i pevaju. To se naziva „Lazarica“.

U belim košuljama koje se šarene od tradicionalnog veza na koje se obuče jelek, opaše anterija, uz bošču, okićene biserima i sa pletenom korpom u ruci, ove devojke pesmom prizivaju zdravlje, plodnost i napredak domaćina.

Kada Lazarice uđu dvorišta kuća u Gotovuši, pevaju „Bog pomaga u dvorje“, a kada izlaze iz dvorišta pevaju „Stante zbogom iz dvorje“.

U Gotovuši Lazarke pevaju pesme posebno pripremljene za sve članove porodice domaćina u koju dolaze.

Za domaćina se peva „Ratar sedi na ralo“, za domaćicu se posebno peva „Oj Jarino gospođo“, ali ukoliko je u porodici momak za ženidbu, Lazarke pevaju i „Ovde junak neženjen“.

Dečacima se peva „Soko leti visoko“, devojkama i devojčicama „Oj drugajle drugačke“, bebama „Ima majka pucence“, dok je mladim bračnim parovima namenjena pesma „Dva se mlada gledaju „.

Običaj nalaže da domaćica, čiji dom posete, daruje Lazarke jajima, slatkišima i novcem.

Sada u povečerje, u čast Lazarica i praznika Lazareva subota, u Gotovuši se sprema seoska igranka.

Inače, Lazarice iz Sirinićke Župe su upisane u nacionalnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije, na 22. mestu kao deo predvasrkšnjih običaja.