22.7 C
Pec
13. avg 2022

Imovina i prihodi gradonačelnika većinski srpskih opština na Kosovu

Kosovska agencija za borbu protiv korupcije objavila je najnovije izjave o imovini i prihodima koje su podneli visoki javni funkcioneri. 

Prema zakonu, ovi funkcioneri imaju obavezu da svake godine podnesu informacije o svojoj imovini i prihodima, kao i imovini svojih članova porodice. Izjava o imovini obuhvata i informacije koje se tiču pokretne i nepokretne imovine, ušteđevine, posedovanju akcija i hartija od vrednosti, finansijskih obaveza prema pravnim i fizičkim licima, ali i godišnjim prihodima. Obavezu da prijave svoju imovinu i imovinu članova porodice imali su i gradonačelnici, među kojima su i oni u većinski srpskim opštinama na Kosovu. Informacije o njihovoj imovini pogledajte u nastavku. Podsećamo da su sve navedene informacije preuzete iz izjava o imovini koje su podnete kosovskoj agenciji protiv korupcije i objavljene na Internet stranici ove agencije.

Napomene: iako je trebalo da funkcioneri jasno navedu sve funkcije u odeljku koji je za to namenjen, pojedini su navodili samo jednu funkciju, da bi potom u odeljku za godišnje prihode navodili dodatne prihode, iz čega može da se zaključi da imaju više funkcija, ali i da to nisu jasno naveli. Pojedini funkcioneri su navodili mesečne prihode umesto godišnje iako jasno piše da bi trebalo da navedu prihode na godišnjem nivou. Iz pojedinih izjava o imovini može da se zaključi da su pojedini iznosi navođeni u dinarima, a da to nije jasno precizirano od strane funkcionera. Poreklo imovine u više izjava nije precizirano, već su navođeni termini poput – „vlasništvo“, „stečeno“, „lična svojina“. U izvorima prihoda pojedini funkcioneri su navodili neprecizne podatke, odnosno termine kao što su „budžet“, „budžet Kosova“, „budžet SRS“, „opština“, „skupština“ i slično. Pojedini funkcioneri su identično učinili kada su u pitanju i dodatne funkcije, odnosno neprecizno su ih navodili. Takođe, dodatnu imovinu i funkcije pojedini funkcioneri navodili su u odeljku za ostale podatke.


Gradonačelnik opštine Severna Mitrovica, Milan Radojević (izjavu o imovini pogledajte ovde)
Prijavljene funkcije:
1. Predsednik opštine Severna Mitrovica, datum imenovanja – 10/12/2020
Prijavljena nepokretna imovina
1. Stan, 60m2, poreklo imovine – kupljen, godina nije navedena, vrednost – 31,000.00 evra, u vlasništvu roditelja
2. Stan, 54m2, poreklo imovine – nasledstvo, godina nije navedena, vrednost – 28,000.00 evra, u vlasništvu roditelja
Prijavljena gotovina u finansijskim institucijama
1. NLB Bank, mesto – Mitrovica, iznos – 2,386.00 (valuta nije navedena), vlasnik – podnosilac izjave
Prijavljeni godišnji prihodi
1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – Opština Severna Mitrovica, mesto – Mitrovica, neto iznos – 14,650.00 (valuta nije navedena)
2. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – PIO, mesto – Mitrovica, neto iznos – 12,000.00 (valuta nije navedena)
Podsetimo, kosovska agencija za borbu protiv korupcije je, prema informacijama iz medija početkom godine, pokrenula postupke protiv gradonačelnika Severne Mitrovice i Leposavića, Milana Radojevića i Zorana Todića, zbog neprijavljivanja funkcija. U ovim najnovijim izjavama Todić je jasno naveo da ima i funkciju predsednika Privremenog organa, te u dodatnim informacijama objasnio i zašto nije prijavljivao funkciju iz sistema Republike Srbije, Radojević je, međutim, naveo samo jednu funkciju – funkciju gradonačelnika, iako se po njegovim navedenim prihodima jasno vidi da ima funkciju i u PIO fondu.

Gradonačelnik opštine Zvečan, Dragiša Milović (izjavu o imovini pogledajte ovde)
Prijavljene funkcije
1. Predsednik opštine Zvečan, datum imenovanja – 30/11/2021
2. Naziv institucije – KBC, funkcija – lekar-specijalista, mesto – Mitrovica, datum imenovanja – 01/01/1986
Prijavljena nepokretna imovina
1. Stan, 126m2, poreklo imovine – kupovina, 2007. godine, vrednost – 60,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave
2. Stan, 80m2, poreklo imovine – kupovina, 2021. godine, vrednost – 30,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave
Prijavljeni godišnji prihodi
1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – bolnica, mesto – Mitrovica, neto iznos – 1,400.00 (valuta nije navedena)
2. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – SO Zvečan, mesto – Zvečan, neto iznos – 1,122.00 (valuta nije navedena)
3. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – odbor za finansije, izvor – SO Zvečan, mesto – Zvečan, neto iznos 50.00 (valuta nije navedena)
4. Prihod supružnika podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – Dom zdravlja, mesto –  Zvečan, neto iznos – 1,000.00 (valuta nije navedena)

Gradonačlenik opštine Zubin Potok, Srđan Vulović (izjavu o imovini pogledajte ovde)
Prijavljene funkcije:
1. Predsednik opštine Zubin Potok, datum imenovanja – 19/06/2019
Prijavljena nepokretna imovina:
1. Stan, 65m2, poreklo imovine – kupovina, 1992. godine, vrednost – 30,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave
2. Plac, 4.50 ara, poreklo imovine – kupovina, 2006. godine, vrednost 150,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave
3. Stan, 78m2, poreklo imovine – kupovina, 2017. godine, vrednost – 80,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave
4. Stan, 78m2, poreklo imovine – kupovina, 2014. godine, vrednost – 120,000.00 evra, vlasnik – dete podnosioca izjave
5. Stan, 60m2, poreklo imovine – kupovina, 2008. godine, vrednost – 60,000.00 evra, vlasnik – supružnik
Prijavljena pokretna imovina
1. Automobil, marka nije navedena, poreklo imovine – kupovina, 2013. godine, vrednost – 50,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave
2. Automobil, marka nije navedena, poreklo imovine – kupovina, 2010. godine, vrednost – 10,000.00 evra, vlasnik – dete podnosioca izjave
3. Automobil, marka nije navedena, poreklo imovine – kupovina, 2019. godine, vrednost – 10,000.00 evra, vlasnik – dete podnosioca izjave
Posedovanje akcija u komercijalnim društvima
1. Naziv komercijalnog društva – „S6D6F-KG“ (pretpostavlja se da se radi o društvu „Sedef“ kako je to i ranije navođeno u Vulovićevoj izjavi), kapital u evrima – 300,000.00 evra, procenat akcija 100%, datum – 2015. godina, vlasnik – podnosilac izjave
Prijavljena gotovina u finansijskim institucijama
1. Raiffeisen bank, mesto – Mitrovica, iznos 25.800,00 (nije navedena valuta), vlasnik – podnosilac izjave
2. AIK Banka, mesto – Mitrovica, iznos – 7.500,00 (nije navedena valuta), vlasnik – podnosilac izjave
3. AIK Banka, mesto – Čačak, iznos – 150.000,00 (nije navedena valuta), vlasnik – podnosilac izjave
Prijavljeni godišnji prihodi
1. Vrsta prihoda – plata, izvor – „budžet“, mesto – Zubin Potok, neto iznos – 1,128.09 (nije navedena valuta)
U ostalim podacima navedeno je: „Plata Elektrokosmet u iznosu od 118000 din – 1000 euro ukupan iznos, na godišnjem nivou 1416000 din“.

Gradonačelnik opštine Leposavić, Zoran Todić (izjavu o imovini pogledajte ovde)
Prijavljene funkcije
1. Predsednik opština Leposavić, datum imenovanja – 30/11/2021
2. Predsednik Privremenog organa, datum imenovanja – 06/10/2015
Prijavljena nepokretna imovina
1. Plac, 498m2, poreklo imovine – kupovina, 2011. godine, vrednost – 12,500.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave
2. Kuća, 250m2, poreklo imovine – izgradnja, 2016. godine, vrednost 74,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave
3. Bašta, 700m2, poreklo imovine – poklon, 2010. godine, vrednost – 2,000.00 evra, u vlasništvu supružnika
Prijavljena pokretna imovina
1. Automobil Golf 7, poreklo imovine – kupovina, 2021. godine, vrednost – 9,500.00 evra, u vlasništvu supružnika
Prijavljena gotovina u finansijskim institucijama
1. “PCB”, mesto – Mitrovica, iznos – 732.45 evra, vlasnik – podnosilac izjave
2. “BPS”, mesto – Leposavić, iznos 33,496.19 dinara, vlasnik – podnosilac izjave
3. Intesa Banka, mesto – Raška, iznos – 130,000.00 dinara, u vlasništvu supružnika
4. “BPS”, mesto – Mitrovica, iznos – 34,999.57 evra, vlasništvo – zajedničko
Prijavljeni godišnji prihodi
1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – Opština Leposavić, mesto – Leposavić, neto iznos – 13,982.70 (valuta nije navedena)
2. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – Privremeni organ, mesto – Leposavić, neto iznos – 11,026.47 (valuta nije navedena)
3. Prihod supruge, vrsta prihoda – plata, izvor – PU Naša Radosti, mesto – Leposavić, neto iznos – 10,256.00 (valuta nije navedena)
U ostalim podacima navedeno je: “Po osnovu otvorenog avansa za službena putovanja na ime kreditne kartice za gradonačelnika ostvareno je zaduženje u iznosu od 1.217,41 evra.
Gotovina na tekućem računu u delu ‘gotovina na tekućem računu, depozitu i pozajmljivanju u evrima ili drugoj strani valuti’ na strani 5, prikazana je na datum izjavljivanja imovine, odnosno 23.03.2022. godine.
U mojoj redovnoj godišnjoj izjavi, a tiče se izjavioca imovine Redovne godišnje izjave došlo je do promena u delu koji se odnosi na funkcije ili druge odgovornosti (strana 3) i dohodak za godinu od plate i drugih aktivnosti (strana 6) iz razloga što do sada nisam smatrao i bio svestan činjenica da novonavedena funkcija i novonavedeni prihod podležu prijavi u imovinskoj izjavi, a koje nisam prijavljivao prethodnih godina.
Uzimajući u obzir skorije navode i saznanja iz medija da Agencija protiv korupcije vodi istragu gde se spominje i moje ime i prezime, i gde se u medijima navodi da nisam prijavio sve funckije i prihode, stekao sam utisak da moje tumačenje zakonskih odredbi i obaveza do sada nije bilo ispravno i da bez obzira što sam se uvek ponašao kao dobar domaćin, bio odgovoran i transparentan, bilo da se radi o privatnom životu ili u obavljanju javne funkcije, u ovom slučaju došlo je do nenamernog, neadekvatnog i nepreciznog tumačenja zakonskih odredbi Zakona br.04/L-050 i Zakona br.04/L-228.
Napomenuću da sam od 2014. godine do danas na javnim funkcijama i da sam svih proteklih godina na isti način prijavljivao funkciju i prihode, sve do ove redovne godišnje izjave kada sam prijavio i drugu funkciju na kojoj sam od 06.10.2015. godine i prihod od iste i da sve do skorašnjih i natpisa u medijima gde je pisalo o nepravilnostima i istrazi, a koje me je upozorilo i navelo da prijavim i drugu funkciju i prihod, a da pri tom svih ranijih godina nisam bio upozoren ili na bilo koji drugi način opomenut od strane Agencije protiv korupcije.
Naime, razlog neprijavljivanja gore navedene funkcije i prihoda je taj što sam smatrao i tumačio da sam ispunio svoju zakonsku obavezu prijavljujući funkciju i prihode institucijama kod kojih sam ih i ostvario, što sam uredno i radio. U prilog navedenog, dostavljam vam imovinsku kartu za drugu funkciju i prihod koja je uredno predata Agenciji za borbu protiv korupcije Republike Srbije”.

Gradonačelnik Štrpca, Dalibor Jevtić (izjavu o imovini pogledajte ovde)
Prijavljene funkcije
1. Predsednik opštine Štrpce, datum imenovanja – 30/11/2021
Prijavljena nepokretna imovina
1. Kuća, 378m2, poreklo imovine – lična svojina, 2015. godina, vrednost – 200.000,00 evra, vlasnik – podnosilac izjave
2. Plac, 9.12 ari, poreklo imovine – kupovina, 2012. godine, vrednost – 90.000,00 evra, vlasnik – podnosilac izjave
3. Plac, 1.16 ari, poreklo imovine – kupovina, 2012. godine, vrednost 7.000,00 evra, vlasnik – podnosilac izjave
4. Kuća, 90m2, poreklo imovine – nasledstvo, 2009. godine, vrednost – 90.000,00 evra, vlasnik – supružnik
5. Plac, 300m2, poreklo imovine – nasledstvo, 2009. godine, vrednost – 15.000,00 evra, vlasnik – supružnik
Prijavljena pokretna imovina
1. Automobil Fiat 500, poreklo imovine – kupovina, 2018. godine, vrednost – 6,500.00 evra, vlasnik – supružnik
Prijavljeni godišnji prihodi
1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – godišnja plata, izvor – Srpska lista, mesto – Severna Mitrovica, neto iznos – 9,600.00 (nije navedena valuta)
2. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – opština Štrpce, mesto – Štrpce, neto iznos – 1,209.42 (nije navedena valuta)
3. Prihod supružnika, vrsta prihoda – godišnji lični dohodak, izvor – MTS DOO, mesto – Štrpce, neto iznos – 6,720.00 (nije navedena valuta)
4. Prihod supružnika, vrsta prihoda – godišnji lični dohodak, izvor – MTS DOO, mesto – Štrpce, neto iznos – 2,400.00 (nije navedena valuta)

Gradonačelnica opštine Gračanica, Ljiljana Šubarić (izjavu o imovini pogledajte ovde)
Prijavljene funkcije
1. Predsednica opštine Gračanica, datum imenovanja – 30/11/2021
2. Medicinski fakultet Priština, funkcija – Prof. dr stomatologije, mesto – Mitrovica, datum imenovanja – 01/10/1996
3. KBC Priština-Gračanica, funkcija – specijalista stomatologije, datum imenovanja – 01/03/1995
Prijavljena nepokretna imovina
1. Stan, 37m2, poreklo imovine – kupljen, 2021. godine, vrednost – 77,000.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave
2. Kuća, 200m2, poreklo imovine – poklon/nasledstvo, 2021. godine, vrednost – 80,000.00, vlasnik – supružnik
3. Kuća, 80m2, poreklo imovine – poklon/nasledstvo, 2021. godine, vrednost – 15,000.00 evra, vlasnik – supružnik
4. Dvorište, 3,700m2, poreklo imovine – poklon/nasledstvo, 2021. godine, vrednost – 20,000.00 evra, vlasnik – supružnik
5. Njiva, 6,500m2, poreklo imovine – poklon/nasledstvo, 2021. godine, vrednost – 25,000.00 evra, vlasnik – supružnik
6. Njiva, 3,000m2, poreklo imovine – poklon/nasledstvo, 2021. godine, vrednost – 10,000.00 evra, vlasnik – supružnik
7. Stan, 69m2, poreklo imovine – kupljen, 2009. godine, vrednost – 60,000.00 evra, vlasnik – supružnik
Prijavljena pokretna imovina
1. Automobil Passat 2.0, poreklo imovine – kupljeno, 2008. godine, vrednost – 6,000.00 evra, vlasnik – supružnik
2. Automobil Mazda 3, poreklo imovine – kupljeno, 2015. godine, vrednost – 12,000.00 evra, u vlasništvu deteta podnosioca izjave
3. Lada Niva, preklo imovine – kupljeno, 2002. godine, vrednost – 1,800.00 evra, u vlasništvu deteta podnosioca izjave
Prijavljena gotovina u finansijskim institucijama
1. Poštanska štedionica, mesto – Mitrovica, iznos – 1,050.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave
2. Komercijalna banka, mesto – Gračanica, iznos – 800.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave
3. Raiffeisen Bank, mesto – Niš, iznos – 950.00 evra, vlasnik – supružnik
Finansijske obaveze prema pravnim i fizičkim licima
1. Stambeni kredit, u trajanju od 72 meseca, vrednost – 42,000.00 evra, obaveza podnosioca izjave
Prijavljeni godišnji prihodi
1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – Medicinski fakultet, mesto – Mitrovica, neto iznos – 15,800.00 (valuta nije navedena)
2. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – KBC, mesto – Gračanica, neto iznos – 11,800.00 (valuta nije navedena)
3. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – Opština Gračanica, mesto – Gračanica, neto iznos – 15,312.00 (valuta nije navedena)
4. Prihod surpužnika, vrsta prihoda – plata, izvor – Dom zdravlja, mesto – D. Gušterica, neto iznos 12,000.00 (valuta nije navedena)
5. Prihod roditelja, vrsta prihoda – penzija, izvor – PIO fond Srbije, neto iznos – 3,300.00 (valuta nije navedena)
6. Prihod roditelja, vrsta prihoda – penzija, izvor – kosovska socijalna, neto iznos – 2,160.00 (valuta nije navedena)
U ostalim podacima navedeno je: „Stan 49m2, kupljen 2011. godine, vrednost 25,000.00 evra, vlasništvo supruga. Dobrovoljni penzijski fond, Delta Generali, 25,000.00 evra od 2008. g. Vlasništvo izjasnioca”.

Gradonačelnik opštine Parteš, Dragan Petković (izjavu o imovini pogledajte ovde)
Prijavljene funkcije:
1. Predsednik opštine Parteš, datum imenovanja – 30/11/2021
Prijavljena nepokretna imovina:
1. Porodična kuća, 150m2, poreklo imovine – nasledstvo, 1980. godina, vrednost – 30,000.00 evra, vlasništvo – zajedničko
2. Njiva, 2,349m2, poreklo imovine – nasleđe, 2006. godine, vrednost – 2,500.00 evra, vlasništvo – zajedničko
3. Njiva, 3,520m2, poreklo imovine – nasleđe, 2006. godine, vrednost – 3,500.00 evra, vlasništvo – zajedničko
4. Njiva, livada, 1,160m2, poreklo imovine – nasleđe, 2006. godine, vrednost – 600.00 evra, vlasništvo – zajedničko
5. Njiva, 863m2, poreklo imovine – nasleđe, 2006. godine, vrednost – 1,000.00 evra, vlasništvo – zajedničko
6. Njiva, 3,092m2, poreklo imovine – nasleđe, 2006. godine, vrednost – 1,500.00 evra, vlasništvo – zajedničko
7. Njiva, 1,257m2, poreklo imovine – nasleđeno, 2006. godine, vrednost – 600.00 evra, vlasništvo – zajedničko
Prijavljena gotovina u finansijskim institucijama
1. “R.F.Z. Bank”, mesto – Gnjilane, iznos – 1,500.00 (valuta nije navedena), vlasnik – podnosilac izjave
Prijavljeni godišnji prihodi
1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – opština, mesto – Pasjane, neto iznos – 1,200.00 (valuta nije navedena)

Gradonačelnica opštine Ranilug, Katarina Ristić Ilić (izjavu o imovini pogledajte ovde)
Prijavljene funkcije
1. Predsednica opštine Ranilug, datum imenovanja – 30/11/2021
2. Osnovna škola “Trajko Perić”, funkcija – nastavnik srpskog jezika, mesto – Veliko Ropotovo, datum imenovanja – 01/10/2003
Prijavljena nepokretna imovina
1. Kuća, 50m2, poreklo imovine – nasledstvo, 2005. godine, vrednost – 20,000.00 evra, vlasnik – supružnik
2. Stan, 50m2, poreklo imovine – stečeno, 2018. godine, vrednost – 50,000.00 evra, vlasnik – supružnik
Prijavljena pokretna imovina
1. Automobil Škoda fabia, poreklo imovine – stečeno, 2009. godine, vrednost – 3,500.00 evra, vlasnik – supružnik
2. Automobil Peugeot 207, poreklo imovine – stečeno, 2015. godine, vrednost – 3,500.00 evra, vlasnik – supružnik
Prijavljena gotovina u finansijskim institucijama
1. “Credit Agricole CHF”, mesto – Vranje, iznos – 1,250.00, vlasnik – podnosilac izjave
2. “K.R.I. ušteđevina”, mesto – Veliko Ropotovo, iznos – 40,000.00 (valuta nije navedena), vlasnik – podnosilac izjave
3. “Credit Agricole CHF”, mesto – Vranje, iznos – 1,500.00, vlasnik – supružnik
4. “M.I. ušteđevina”, mesto – Veliko Ropotovo, iznos – 30,000.00 (valuta nije navedena), vlasnik – supružnik
Prijavljeni godišnji prihodi
1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – Budžet RS, mesto – Veliko Ropotovo, neto iznos – 866.00 (valuta nije navedena)
2. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – Budžet Kosova, mesto – Ranilug, neto iznos –  1,161.10 (valuta nije navedena)
3. Prihod supružnika, vrsta prihoda – plata, izvor – Budžet RS, mesto – Veliko Ropotovom, neto iznos 800.00 (valuta nije navedena)

Gradonačelnik opštine Novo Brdo, Saša Milošević (izjavu o imovini pogledajte ovde)
Prijavljene funkcije
1. Predsednik opštine Novo Brdo, datum imenovanja – 30/11/2021
Prijavljena nepokretna imovina
1. Kuća, 95m2, poreklo imovine – nasledstvo, 2009. godine, vrednost – 15,000.000 evra, vlasništvo – zajedničko
2. Kuća, plac, 350m2, poreklo imovine – kupovina, 2017. godine, vrednost – 6,500.00 evra, vlasništvo – zajedničko
3. Kuća, 170m2, poreklo imovine – kupovina, 2021. godine, vrednost – 30,000.00 evra, vlasništvo – zajedničko
4. Zemljište, 39,320m2, poreklo imovine – nasledstvo, 2021. godine, vrednost – 196,600.00 evra, vlasništvo – zajedničko
Prijavljena pokretna imovina
1. Automobil Audi A4 2002, poreklo imovine – kupovina, 2010. godine, vrednost – 4,500.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave
Prijavljena govotina u finansijskim institucijama
1. Komercijalna Banka, mesto – Šilovo, iznos – 312.02 dianara, vlasnik – podnosilac izjave
2. Banka Ekonomike, mesto – Gnjilane, iznos – 10.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave
3. Komercijalna Banka, mesto – Šilovo, iznos – 36,000.00 dinara, vlasnik – supružnik
4. “BPB”, mesto – Gnjilane, iznos – 27.64 dinara, vlasnik – supružnik
Prijavljeni godišnji prihodi
1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata, izvor – opština Novo Brdo, neto iznos – 13,470.00 (valuta nije navedena)
2. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – naknada, izvor – „budžet“, mesto – nije navedeno, neto iznos – 10,800.00 (valuta nije navedena)
3. Prihod supružnika, vrsta prihoda – naknada, izvor – „budžet“, mesto – nije navedeno, neto iznos – 8,140.00 (valuta nije navedena)

Gradonačelnik opštine Klokot, Vladan Bogdanović (izjavu o imovini pogledajte ovde)
Prijavljene funkcije:
1. Predsednik opštine Klokot, datum imenovanja – 14/12/2021
2. Direktor osnovne škole, mesto – Klokot, datum imenovanja – 07/08/2018
Prijavljena nepokretna imovina
1. Kuća, 100m2, poreklo imovine – vlasništvo roditelja, 2011. godine, vrednost – 30,000.00 evra, vlasnik – roditelj
2. Kuća, 120m2, poreklo imovine – vlasništvo roditelja, 1982. godine, vrednost – 40,000.00 evra, vlasnik – roditelj
3. Kuća, 35m2, poreklo imovine – vlasništvo roditelja, 2009. godine, vrednost – 15,000.00 evra, vlasnik – roditelj
Prijavljena pokretna imovina
1. Automobil, nije navedena marka, poreklo imovine – vlasništvo, 2019. godine, vrednost – 5,500.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave
2. Automobil, nije navedena marka, poreklo imovine – vlasništvo, 2009. godine, vrednost – 3,500.00 evra, vlasnik – podnosilac izjave
Prijavljena gotovina u finansijskim institucijama
1. Komercijalna banka, mesto – Šilovo, iznos – 10,440.00 (valuta nije navedena), vlasnik – podnosilac izjave
2. Špar kase, mesto – Rastatt, iznos – 19,000.00 (valuta nije navedena), vlasnik – podnosilac izjave
3. Komercijalna banka, mesto – Vranje, iznos – 15,000.00 (valuta nije navedena), vlasnik – podnosilac izjave
Prijavljeni godišnji prihodi
1. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata u mesecu, izvor – Škola „Sveti Sava“, mesto – Klokot, neto iznos 1,000.00 (valuta nije navedena)
2. Prihod podnosioca izjave, vrsta prihoda – plata u mesecu, izvor – Opština Klokot, mesto – Klokot, neto iznos – 3,045.00 (valuta nije navedena)
3. Prihod roditelja, vrsta prihoda – penzija, izvor – Penzijska administracija Kosova, mesto – Priština, neto iznos – 1,200.00 (valuta nije navedena)
4. Prihod roditelja, vrsta prihoda – penzija, izvor – Pio Fond RS, mesto – Beograd, neto iznos – 1,118.00 (valuta nije navedena)
5. Prihod roditelja, vrsta prihoda nije navedena, izvor – Pio Fond RS, mesto – Beograd, neto iznos -1,830.00 (valuta nije navedena)

NAJNOVIJE

Više