Otvoreno o svemu: Posledice namernih požara i preventivne mere

Otvoreno o svemu (Foto: Radio Goraždevac)

U najnovijoj emisiji “Otvoreno o svemu” razgovarali smo o posledicama namernih  požara i načinima kako se to može sprečiti.

U poslednje vreme sve češće dolazi do požara većih razmera koji su prouzrokovani paljenjem njiva. Temperature su svake godine sve veće što znatno povećava rizik od požara. Veliki broj građana ne zna broj vatrogasne stanice ili bilo koga kom mogu da se obrate u slučaju nezgode. Uporedo sa time neki građani nisu ni svesni posledica koje to može izazvati, kako po prirodu tako i po ostale stanovnike.

Ovaj program je realizovan u okviru projekta NVO HUMAN „Osnaživanje veza između civilnog društva i javnih institucija za promovisanje vladavine prava na Kosovu“, koji podržava Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu – Program za međunarodne narkotike i sprovođenje zakona (INL). Stavovi i mišljenja izrečena u ovoj emisiji ne odražavaju stavove i mišljenja NVO HUMAN ili Američke Ambasade.