Civilno društvo: Кosovo ne može da zabrani ulazak pripadnika SPC

Patrijarh Porfirije (Foto: Tanjug/ Sava Radovanović)

“Poslednja odluka Vlade Кosova da ne dozvoli ulazak patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija na Кosovo radi posete Pećkoj patrijaršiji i svojim vernicima, predstavlja drastičan primer diskriminatorskog odnosa prema SPC i njenim vernicima”, saopštila je grupa nevladinih organizacija i medija.

Kako navode, ova odluka izaziva dodano razočarenje i uznemirenost srpske zajednice, s obzirom na činjenicu da je “poseta patrijarha najavljena po već ustanovljenom protokolu, preko oficira za vezu u Prištini, kao i imajući u vidu postavljene političke uslove jednom crkvenom velikodostojniku od koga se traži da javno osudi postupke pojedinih članova SPC i time se uključi u politička dešavanja”.

“Ovom prilikom ističemo da je odluka, kao i dosadašnja praksa kosovskih vlasti, suprotna odredbama Ahtisarijevog plana, koji jasno propisuje prava, privilegije i imunitet za sveštenstvo SPC. Naime, član 1.6. Aneksa V predviđa da: `Кosovo ne može arbitrarno da zabrani ulazak ili boravak na Кosovu sveštenika, iskušenika, monaha, monahinja, laika i drugih pozvanih lica i pripadnika Srpske Pravoslavne crkve`. Ovakva odluka je i suprotna Ustavu Кosova, kao i međunarodnim konvencijama, koje garantuju slobodu kretanja kao osnovno ljudsko pravo (garantovano i članom 13. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima). Dalje, u vezi sa gore iznetim, važno je napomenuti da Zakon o verskim slobodama na Кosovu (02/L-31) u članu 4A (4.1) predviđa da je SPC jedna od šest priznatih verskih zajednica na Кosovu. Takođe, isti zakon u članu 5.4. propisuje da: `Sve religije, verovanja i verske zajednice na Кosovu imaju pravo na pružanje svake vrste zaštite i mogućnost da uživaju prava i slobode zagarantovane ustavom, zakonima, sporazumima i međunarodnim instrumentima, uključujući i Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda`”, navedeno je u saopštenju dostavljenom medijima.

Predstavnici civilnog društva podsećaju na reči patrijarha Porfirija nakon ustoličenja u Pećkoj Patrijaršiji, kojem je kao poseban gost prisustvovao i gradonačelnik Peći: “Zato sa ovog mesta poručujemo i Srbima i Albancima, i svima koji žive na ovim prostorima, nađimo uz Božiju pomoć snagu, prepoznajmo Boga, i čuvajmo jedni druge jer želja je saglasna sa načelima naše vere”, rekao je to prilikom Patrijarh.”.

Napomenuto je da ovo nije usamljeni akt protiv SPC, imajući u vidu da Vlada Кosova i lokalna samouprava u Dečanima i dalje odbijaju da sprovedu odluku Ustavnog suda Кosova u vezi sa vraćanjem zemlje manastiru Visoki Dečani.

NVO i mediji pozivaju i predstavnike međunarodnih misija i organizacija na Кosovu da “ne ostaju nemi na ovakve odluke, jer one podižu ionako velike tenzije na Кosovu”.

“Očekujemo od njih da se oglase da li je zabrana posete patrijarha i postavljanje političkih uslova za ulazak na Кosovo u skladu sa vrednostima i normama društva koje neguje osnovne postulate demoktratije i poštovanja ljudskih prava i sloboda. Takođe, očekujemo njihovo aktivno angažovanje, kako efikasna vladavina prava, kao i poštovanje osnovnih ljudskih prava i sloboda, ne bi ostale prazne reči na papiru, dok se u praksi na Кosovu dozvoljava i toleriše kršenje istih”, zaključuje se u saopštenju.

Potpisnici saopštenja su: Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC), Forum za razvoj i multietničku saradnju (FDMC), Humani centar Mitrovica, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER), Кomunikacija za razvoj društva (CSD), Nova društvena inicijativa (NSI), NVO Aktiv, Radio Kim, Udruženje poslovnih žena Avenija, Centar za socijalne inicijative, Omladinska parteska aktivnost, Gračanica online, Etno izvori Gračanica.