Centar za zastupanje demokratske kulture raspisuje konkurs za projektnog koordinatora.

(Foto: ACDC)

NVO Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) raspisuje konkurs za projektnog koordinatora.

Potrebne kvalifikacije:

– ranije iskustvo u rukovođenju projektima
– odlične veštine govora i pisanja engleskog jezika
– mogućnost samostalnog pisanja projekata i izveštaja

Posebno se ohrabruju pripadnice ženskog pola i manjinskih zajednica da konkurisu.

Biografiju sa preporukama slati na adresu: konkurs@acdc-kosovo.org, do 23. aprila 2023. godine.