Objavljeno uputstvo za smenu gradonačelnika: Potrebni potpisi 20 odsto birača da bi se glasalo o razrešenju

Centralna izborna komisija (Foto: CIK)

Nakon serije najava u prethodnom periodu, a uoči sve češćih zahteva međunarodne zajednice za organizaciju izbornog procesa na Severu Kosova, Priština je objavila administrativno uputstvo kojim se određuje procedura za smenu gradonačelnika. Potrebni su potpisi 20 odsto birača kako bi se organizovalo glasanje o razrešenju predsednka opština sa funkcije.

Administrativno uputstvo sastoji se od šest članova. U njemu se navodi da svaki građanin ili grupa građana sa pravom glasa u određenoj opštini ima pravo da pokrene inicijativu za razrešenje gradonačelnika opštine, ali i da je nepohodno odrediti odgovorno lice koje će „služiti kao kontaktna tačka“.

Ova osoba je u obavezi da pre početka prikupljanja potpisa o tome elektronskim putem ili fizički obavesti predsedavajućeg Skupštine opštine.

Predsedavajući Skupštine opštine je, sa druge strane, u obavezi da najkasnije u roku od tri radna dana nakon prijema obaveštenja, pruži informacije odgovornom licu o broju registrovanih glasača u toj opštini, dostavi prateću dokumentaciju, ali i obavesti Ministarstvo administracije lokalne samouprave.

U slučaju da predsedavajući Skupštine opštine ne postupi u roku, Ministarstvo administracije i lokalne samouprave je u obavezi da u roku od dva radna dana obavesti odgovorno lice o broju upisanih birača u toj opštini i prosledi prateću dokumentaciju u opštinu.

A da bi ova peticija bila uspešna,neophodni su potpisi najmanje 20 odsto birača.

„Opština, odnosno ministarstvo, od trenutka prihvatanja zahteva, traži od Centralne izborne komisije broj upisanih birača za dotičnu opštinu, na osnovu čega se izračunava minimalni broj od (20%)“, stoji u uputstvu.

Prateću dokumentaciju, kako se navodi u ovom dokumentu, čini jedinstvena lista za prikupljanje potpisa koja sadrži podatke – ime, datum rođenja, lični broj, adresu, telefonski broj, potpis, datum potpisa.

U skladu sa uputstvom, u sklopu građanske inicijative neophodno je prikupiti potreban broj potpisa najkasnije u roku od trideset dana od dostavljanja potrebne dokumentacije.

„Potpisi se prikupljaju u fizičkom obliku. Za potrebe i administrativnih olakšica, građanska inicijativa može da uspostavi elektronski registar građana potpisnika“, dodaje se.

Nakon završetka prikupljanja potpisa, ovlašćeni predstavnik je u obavezi da utvrdi verodostojnost podataka potpisnika. Neophodno je ujedno pripremiti dosije zahteva za smenu gradonačelnika sa potpisima i dostavi ga predsedavajućem Skupštine Opštine.

Nakon prijema zahteva predsedavajući Skupštine Opštine je u u obavezi da u roku od pet dana isti prosledi Centralnoj izbornoj komisiji, o čemu obaveštava građansku inicijativu i kosovsko ministarstvo administracije lokalne samouprave.

Potom Centralna izborna komisija proverava, izdaje završnu ocenu i overava listu potpisa i o tome obaveštava predsedavajućeg Skupštine opštine i Ministarstvo.

Ukoliko CIK utvrdi da na listi ima i onih koji nisu upisani kao birači u određenoj opštini, oni će biti izbačeni sa liste.

Ukoliko se utvrdi da nije dostignut minimalni broj od 20% upisanih birača, građanskoj inicijativi se daje mogućnost da zahtev dopuni dodatnim potpisima u roku od deset dana.

Sa druge strane, ukoliko se utvrdi da zahtev podržava najmanje dvadeset odsto upisanih birača, sledi organizacija glasanja o razrešenju gradonačelnika opštine sa funkcije.

Za praćenje i sprovođenje ovog Administrativnog uputstva odgovorno je kosovsko Ministarstvo administracije lokalne samouprave.

Podsetimo, Priština je početkom meseca meseca najavila izradu administrativnog uputstva koje bi omogućilo podnošenje peticije za smenu trenutnih gradonačelnika opština na Severu Kosova iz albanske zajednice, koji su pobedili na aprilskim izborima, koje su Srbi bojkotovali.

Izrada istog bila je i najavljena za kraj avgusta, odnosno pre septembra, a s ciljem održavanja novih lokalnih izbora na Severu, nakon smene trenutnih gradonačelnika.

Što hitnije organizovanje novog izbornog procesa zahtev je međunarodne zajednice upućen Prištini, a dok se od Srba traži učešće, bez preduslova.

Američki zvaničnici su, konkretno pozivali Srpsku listu u prethodnom periodu da uzme učešće u izbornom procesu kada se on organizje..

Ova stranka je, međutim, učešće u prethodnom periodu uslovljavala deeskalacijom situacije, odnosno, povlačenjem svih specijalnih jedinica Kosovske policije sa Severa Kosova.

Slične zahteve za učešće na izborima izneli su nedavno i predstavnici opozicionih stranaka – lideri Partije kosovskih Srba, Aleksandar Jablanović, GI za Zubin Potok, Milija Biševac, GI Srpski opstanak, Aleksandar Arsenijević, na sastanku sa američkim ambasadorom u Prištini, Džefrijem Hovenijerom.

Rekli su mu da su voljni da učestvuju, ali samo ukoliko se pripadnici specijalnih jedinica Kosovske policije povuku sa Severa i krene se sa formiranjem Zajednice srpskih opština.