Grupe koje preporučuju rešavanje ozbiljnog problema

Grupa obučenih građana, nekoliko meseci je angažovana u procesu društvene revizije u pet infrastrukturnih projekata.

Projekat za decentralizaciju i podršku opštinama (DEMOS) sufinansiran je od Evropske Unija na Kosovu, Švajcarske, Švedske i Norveške, a sprovodi Helvetas Swiss Intercooperation Kosovo.

Projekat decentralizacije i podrške opštinama (DEMOS) ima za cilj da otvori podatke za uvid šire javnosti u opštinski učinak i pokrene društvene revizije kako bi se pratio uticaj Projekta Grantova za Opštinske Performanse na građane. Svrha ove intervencije je da se organizacije civilnog društva i građani uključe u sprovođenje društvenih revizija kako bi se pratili Projekti Grantova za Opštinski Učinak koje sprovode opštine.