„Odeš u kosovski katastar i saznaš da su ti promenili identitet, pol i poreklo“

(Foto: Đoković Dragiša)

Zvečanac Dragiša Đoković obratio se našem portalu u vezi sa, kako je kazao, nepravilnostima i nezakonitim radom kosovske Agencije za katastar, sa kojima se susreo kada je početkom ovog meseca uzimao posedovni list u toj instituciji. A tada je saznao da se ne preziva Đoković, već Djokoviq, da se zove Dragisha, da je žensko, a da mu je otac Miletnije. Saznao je i da mu se parcela koju je prijavio više ne nalazi u mestu Izvore već u katastarskoj zoni Burim (što na albanskom znači Izvor) što je, po njemu, u svemu ovome najveći problem. Za pomoć se obratio Kancelariji poverenika za jezike.

Njegovo pismo prenosimo u celosti:

Kancelarija poverenika za jezike, Predmet: Prijava na rad Katastarske agencije Kosova

Poštovani,

Ovim putem želim da vam ukažem na nepravilnosti i nezakonit rad (ili kako je to ovde popularno da se kaže – na kriminalne aktivnosti) Agencije za katastar. U daljem tekstu probaću da vam pojasnim, a u prilogu vam šaljem i dokumenta koji to potvrđuju.

Kao prvo ja se zovem Dragiša Đoković (na latinici, koju kao i ćirilicu, prepoznaje svaki kompjuter – Dragiša Đoković ), a ne Dragisha Djokoviq, kako piše u posedovnom listu koji sam izvadio 01.02.2024 godine.

Sledeće što tamo piše je moj pol, gde je greška i piše „žensko“, a nadam se da ne moram da dokazujem da to nisam.

Zatim, ime mog oca je pogrešno napisano, umesto Milentije piše Miletnije.

FOTO: Đoković Dragiša

No, na kraju dolazimo do najvećeg problema i kriminala gde ćete se uveriti u promenu naziva toponima, što nigde u svetu nije dozvoljeno.

Naime, prema nekadašljem katastru, to se nazivalo katastarska opština, ovde piše katastarska zona. I ta zona se zove Izvori (negde piše i Izvore) što se jasno vidi na portalu „Geoportal Kosova“, ali nikako ne može da bude „Burim“, kako piše u mom posedovnom listu.

Moji preci pamte još vreme turske vladavine, a ja malo manje, i uvek je to selo imalo srpski toponim, tj naziv.

Dakle, da ponovim, kriminalna radnja (vi sudite da li prekršajna ili krivična) od strane katastarske agencije je promena naziva sela i albanizacija čisto srpskih sredina i potreba da se bave politikom, a ne strukom.

Napominjem da su katastarske knjige koje je posedovala Srbija vraćene Kosovu i da tamo sigurno nije bilo nikakvih Burima. Pitanje je zašto su ih tražili, ako ih se ne pridržavaju i ne rade po njima.

Nadam se da ćete u skladu sa Vašim zakonskim mogućnostima i ovlašćenjima koja imate naterati Agenciju da ispravi ove nezakonitosti i nepravilnosti, a da se odgovorni suoče sa Zakonom.

Na žalost, verujem da ovo nije jedini ili izolovan slučaj, te stoga bi dobro bilo da se detaljno proveri rad te službe po pitanju zakonitosti i upotrebe jezika i pisma i poštovanju svih građana.

Uveren sam da neće biti nikakvih problema što sam ovo pismo pisao na svom maternjem jeziku i na pismu koje mu pripada (pismo je izvorno napisano u ćirilici).

Zahvaljujem se na razumevanju i očekujem vašu akciju i adekvatan odgovor kako bismo i dalje mogli da ostanemo Izvorci, a ne Burimci ili Burimori.